บทความพระพุทธศาสนา

17 เหตุผล ที่ควรหาพระแก้วมรกต ปี 2475 มาไว้สักการบูชา

25 ธันวาคม 2019 | Slide Shows, พระเครื่อง
พระแก้วมรกต รุ่นแรก 2475
พระแก้วมรกต รุ่นแรก 2475

พระแก้วมรกต พิธี 2475 ถือว่าเป็นเหรียญพระแก้วมรกตรุ่นแรก ที่จัดพิธีสร้างอย่างใหญ่โตอีกพิธีหนึ่ง แต่เนื่องจากพระแก้วปี 2475 เป็นพระที่สร้างมานาน บางทียากที่จะพิสูจน์ได้ว่าเหรียญไหนแท้ เหรียญไหนไม่แท้ ส่วนมากเอาความเก่าเป็นหลัก ความคมชัดของพิมพ์ ตำหนิ รูปแบบที่ยอมรับกันมา แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อศรัทธาที่จะบูชาแล้ว อย่าได้สงสัยขอให้ใจเราถึงเป็นพอ และนี่ เหตุผลที่ผมบูชาพระแก้วมรกต 2475 เรื่อยมา

 1. เป็นเหรียญจำลองจากพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย

  ที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน

 2. เป็นเหรียญจำลองพระที่ถือกันว่าเป็นพระประธานของประเทศไทย
 3. พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
 4. พระแก้วมรกตกล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่องค์สมเด็จพระอมรินทราธิราช รับสั่งให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรสร้างขึ้นมาเพื่อถวายพระนาคเสนเถระองค์อรหันต์ (ตำนาน)
 5. พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรวม 7 องค์ คือที่พระโมลี พระนลาฏ พระนาภี พระหัตถ์ซ้าย-ขวา และพระเพลาซ้าย-ขวา (ตำนาน)
 6. พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่มีศิลปะเป็นเอกลักษณเฉพาะ คือมีพระเศียรกลมรูปไข่ เข้าใจว่าผู้สร้างน่าจะสร้างตรงตามพุทธลักษณะในนิมิต หรือเคยเห็นองค์พระพุทธเจ้ามา (สมเด็จพระอมรินทราธิราช พร้อมกับพระวิสสุกรรมเทพบุตร)
 7. พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากหยกบริสุทธิ์ ซึ่งหยกเป็นอัญมณีที่มีลักษณะของธาตุน้ำ คือเย็น เชื่อว่าย่อมนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้แก่ผู้บูชา
 8. พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปที่ค้ำชูพระพุทธศาสนา ทราบว่า หลวงปู่มั่นเคยได้กล่าวไว้ว่า…พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคล…
 9. พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธูปประจำพระราชอาณาจักรไทย ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีมากที่สุด
 10. พระแก้วมรกตปี 2475 ถือว่าเป็นเหรียญพระแก้วรุ่นแรก เป็นครั้งแรกที่มีการจำลองมาเป็นเหรียญพระแก้ว
 11. พระแก้วมรกต ปี 2475 ถือว่าเป็นเหรียญพระแก้วที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงาม ชัดเจน และถือว่าเป็นต้นแบบของเหรียญพระแก้วมรกตมาจนถึงทุกวันนี้
 12. พระแก้วมรกต 2475 เป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นในวาระอันเป็นมงคล คือในคราวที่ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 150 ปี
 13. พระแก้วมรกต ปี 2475 เป็นพิธีการจัดสร้างที่มีส่วนเกี่ยวทั้งในส่วนของสำนักราชวัง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
 14. พระแก้วมรกต ปี 2475 มีเจตนาการสร้างที่ดี เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 15. พระแก้วมรกตปี 2475 ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่ นิมนต์พระเถราจารย์ในยุคนั้นมาร่วมอธิษฐานจิตมากมาย
 16. พระแก้วมรกต ปี 2475 มากด้วยประสบการณ์มากมายที่เกิดขึ้นกับผู้บูชา ทั้งในและต่างประเทศ
 17. แขวนพระแก้วมรกต ปี 2475 แล้วไม่อายใคร มีความองอาจกล้าหาญ เข้าสมาคมกลุ่มไหนก็ไม่สะทกสะท้าน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง