บทความพระพุทธศาสนา

รวมคาถาบูชานกสาลิกา คาถากำกับนกสาลิกา คาถานกการเวก

28 พฤษภาคม 2022 | คาถา, เครื่องราง
รวมคาถาบูชานกสาลิกา คาถากำกับนกสาลิกา คาถานกการเวก
รวมคาถาบูชานกสาลิกา คาถากำกับนกสาลิกา คาถานกการเวก

รวมคาถาบูชานกสาลิกา

คาถาปลุกนกสาลิกา คาถาเรียกสาลิกา

โอมปลุก ๆ ลุกเเล้วอย่านอน

ครูกูสอนอย่าช้า สาริกาเจ้าเอย อย่าเฉยเลยลา

ครูสั่งเจ้ามาให้รักษาคุ้มครองปกป้องเคหา

ผู้ใดมีจิต คิดร้ายขอให้มันกลับใจเมตตา

โรคภัยนานา ขอได้อย่าพบพาน

ลาภเเละยศขอให้ปรากฎทั้งเเปดทิศ

มิตรขอให้เกิดทั้งเเปดด้าน

ผู้ใดเห็นกูเเล้วขอให้มันรัก

ผู้ใดทักกูเเล้วขอให้มันหลง

โอมมหาสาลิกา กึง กะระนัง ตาวัง ตาวา มะมะ เอหิ สวาหะ

หรือจะใช้เป็นภาษาบาลีสั้น ๆ ว่า
วัณณะ วัณณา สาริกาโย พุทธัง สิโร วาหะ มะมะ

คาถานกสาลิกานี้ นิยมใช้บูชานกสาลิกาหลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย จ.นครนายก  หรืออาจจะเป็นเพราะนกสาลิกาท่านดัง มีชื่อเสียงมากจึงมักจะถูกเอ่ยถึงบ่อย ๆ พร้อมคาถาบูชานกสาลิกาบทนี้ แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของคาถาแล้ว สามารถใช้ปลุกนกสาลิกาได้ทุกสำนัก แม้นกสาลิกาที่ทำขึ้นมาเองก็สามารถใช้คาถานี้ในการปลุกเสกหรือปลุกเรียกได้


คาถาสาลิกาลิ้นทอง

ชิวหายัง มะธุรัง วาจัง ชิวหา วาจันติ ผุสสิตะวา จะ สุนทะรัง ปิยาเยวะปิยัน ตุนา

คาถาสาลิกาลิ้นทองบทนี้ เป็นคาถาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ใช้สวดเสกขึ้ผึ้งสีปาก หรือเสกลิปสติกทาปาก เสกผลไม้กิน เสกน้ำกิน เสกฝรั่งเคี้ยว พูดจากับหญิงชายทั้งหลายเป็นที่รักประทับใจ

คาถาสาลิกาลิ้นทอง (อีกแบบ)

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเตฯ

เป็นอีกหนึ่งคาถาที่นิยมใช้ ปรากฏในตำรต่าง ๆ คาถานี้เด่นในด้านเมตตา มหาเสน่ห์ มหานิยม เสกวัตถุมงคลหรือเครื่องรางต่าง ๆ เป็นเมตตามหานิยม เสกนกสาลิกาพกติดตัว เจรจาเป็นมหาเสน่ห์มหานิยม เจรจาค้าขายดีมีลูกค้าประจำ สวดทุกวันคืนเป็นที่รักใคร่ของคนที่พบเห็น พูดจาเป็นเสน่ห์ โบราณว่าเมื่อท่องถึงคำว่า มิ ให้ใช้ลิ้นแตะที่เพด้านทุกครั้ง (มิ หมายถึงตัวเรา)

คาถาสาลิกาลิ้นทอง (นะ สาลิกาลิ้นทอง)

งะ ณะ นะ มะ

คาถาสาลิกาลิ้นทอง 4 คำนี้ท่านให้สวด 5 จบ แล้ว โอมเพี้ยง สาธุ สาธุ สาธุฯ 

ใช้เสกเป่าให้ตัวเอง หรือลงเป็นอักขระขอมทำเป็นตะกรุดขนาดเล็กเรียกว่าตะกรุดสาลิกาแล้วเสกด้วยคาถาสาลิกาลิ้นทองนี้

นอกจากนั้นยังใช้สวดเสกแป้งผัดหน้า เสกน้ำหอม สีผึ้ง หรือของใช้ประจำตัวได้อีกด้วย เช่น ลิปสติก

คาถานี้ใช้สวดเสกได้ทั้งหญิงและชาย เป็นคาถาเมตตามหานิยมต่อเพศตรงข้าม เมื่อเจรจาพาทีเป็นที่รักของผู้คน ติดต่อการงานต่าง ๆ ไม่ติดขัดราบรื่นทุกประการแล

พระคาถาสาลิกาลิ้นทอง (หัวใจพระเจ้า 5 พระองค์)

มะ กะ อะ ปิ

คาถาสาลิกาลิ้นทองบทนี้ท่านให้สวด 9 จบ ใช้เสกแป้ง เครื่องสำอางทาหน้า หรือเสกน้ำประพรมหน้าก่อนออกจากบ้านติดต่อการงาน พบปะผู้คน เสริมเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยม ทำอะไรก็สำเร็จประสบโชคลาภ มีผู้คนรักใคร่เอ็นดูทั่วหน้า

คาถาสาลิกาลิ้นทองบทนี้ แม้จะเป็นบทสั้น ๆ แต่ทรงอานุภาพยิ่งนัก หากใช้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิประกอบด้วยกุศล

คาถานกการเวก

ชิวหายัง ธุรัง วาจัง ชิวหาวาจันติ ผุสสิตวา สัทธัง สุตะวา จะ สุนทะรัง ปิยาเยวะ ปิยันตุนา

คาถานกการเวกนี้ ท่านให้เสกใส่ขันน้ำสำหรับล้างหน้า ชโลมศีรษะ ก่อนออกจากบ้าน เป็นเมตตามหาเสน่ห์ยิ่งนัก พูดจากับผู้คนที่รักเคารพนับถือ มีความเชื่อฟังเรา

คาถานกการเวกใช้ดี สำหรับผู้ที่ต้องทำการงานต่อกับผู้คน ต้องใช้เสียง ใช้วาจาเป็นหลัก เป็นคาถาประจำตัวเซลล์แมน นักค้าขาย เสนอผลงานแก่ลูกค้า โฆษก คาถาประจำตัวนักร้องนักแสดง หรือแม้พระนักเทศก์ก็ใช้คาถานกการเวกนี้ได้

คาถาพญานกการเวก

ชานัง ชานัง ตักขะติ ติชชะธัมมัง อัตตะกัง มะระชาติ โพธิยา สะตัง ธัมมัง นะโม ธัมมัง

คาถาพญานกการเวกนี้ ท่านให้สวดบริกรรมก่อนจะขึ้นเทศน์ ปาฐกาถา หรือเป็นโฆษก พิธีกรในงาน จะทำให้เสียงจะดี เสียงสม่ำเสมอ คนฟังไม่รู้เบื่อ

คาถานกพญาการเวก หลวงพ่อประสิทธิ์

โอมพญานกการะเวก เสียงกูเป็นเอกยิ่งกว่าคนทั้งหลาย เอหิคล้ายๆ ปะติยังมะมะ (3 จบ)

บทความแนะนำ…ตำนาน นกการเวก บินสูงเหนือเมฆ กินลมเป็นอาหาร

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง