บทความพระพุทธศาสนา

รวมไว้ที่เดียว คาถาสาลิกาคืนรัง คาถาสาลิกาแม่กาหลง คาถาสาลิกาหลงรัง

28 ตุลาคม 2021 | คาถา
รวมไว้ที่เดียว คาถาสาลิกาคืนรัง คาถาสาลิกาแม่กาหลง คาถาสาลิกาหลงรัง
รวมไว้ที่เดียว คาถาสาลิกาคืนรัง คาถาสาลิกาแม่กาหลง คาถาสาลิกาหลงรัง

คาถาสาลิกาคืนรัง

ชิวหายัง มะธุรัง วาจัง ชิวหา วาจันติ ผุสสิตะวา จะสุนทะรัง ปิยาเยวะปิยัน ตุนา

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา อิติโพธิมะนุปปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม

คาถานี้ใช้เสกขี้ผึ้งทาปาก เสกหมากเสกน้ำกิน ทำให้หญิงชายทั้งหลายที่ได้ยินเสียงเราแล้วมีความรู้สึกไพเราะจับใจยิ่งนัก


คาถาสาลิกาแม่กาหลง คาถาสาลิกากาหลง

เอหิ สาริกา ยังยัง พุทธัง อาคัจฉาหิ มะอะอุ สิวังพรหมมา จิตตัง วิญญาณัง กาหลงรัง แม่ทองคำ แม่ทองดำ แม่ทองเปลว แม่กาหลง องค์พุทธะนารายณ์ มานิมามา หญิงใด ชายใด ได้ยินเสียง ข้าพเจ้าให้จิตละห้อยคอยหา ถ้าเป็นหญิง ให้รักข้าพเจ้าดังลูก ดังแม่ (ดังเมีย–เพิ่มความขลังทางเสน่ห์ ไม่จำเป็นก็อย่าใช้เอาเมตตาก็พอ)

ถ้าเป็นชาย ให้รักข้าพเจ้าดังลูก ดังพ่อ (ดังผัว–เพิ่มความขลังทางเสน่ห์ไม่จำเป็นก็อย่าใช้ เอาเมตตาก็พอ) พุทธะ เมตตา ผู้คนไหลมา นะชาลีติ ธัมมะ เมตตา ข้าวของไหลมา นะชาลีติ ธัมมะ เมตตา ข้าวของไหลมา นะชาลีติ ธัมมะ เมตตา ข้าวของไหลมา นะชาลีติ สังฆะเมตตา เงินทองไหลมา นะชาลีติ


คาถาสาลิกาหลงรัง

โอมปลุก ๆ ลุกเเล้วอย่านอน
ครูกูสอนอย่าช้า สาริกาเจ้าเอย อย่าเฉยเลยลา
ครูสั่งเจ้ามาให้รักษาคุ้มครองปกป้องเคหา
ผู้ใดมีจิต คิดร้ายขอให้มันกลับใจเมตตา
โรคภัยนานา ขอได้อย่าพบพาน
ลาภเเละยศขอให้ปรากฏทั้ง ๘ ทิศ
มิตรขอให้เกิดทั้ง ๘ ด้าน
ผู้ใดเห็นกูเเล้วขอให้มันรัก
ผู้ใดทักกูเเล้วขอให้มันหลง
โอมมหาสาริกา กึง กะระนัง ตาวัง ตาวา มะมะ เอหิ สวาหะ

หรือจะใช้เป็นภาษาบาลีสั้น ๆ ว่า
วัณณะ วัณณา สาริกาโย พุทธัง สิโร วาหะ มะมะ


คาถาบูชานกสาลิกา

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง