บทความพระพุทธศาสนา

ข้าวก้นบาตร ของดีมีคุณ หนุนโชค หายทุกข์โศกโรคภัย

4 พฤษภาคม 2021 | เครื่องราง
ข้าวก้นบาตร ของดีมีคุณ หนุนโชค หายทุกข์โศกโรคภัย

เป็นธรรมเนียมของพระวัดป่าสายกรรมฐานที่ท่านจะนำข้าวและอาหารทั้งหมดรวมลงในบาตรแล้วจึงพิจารณาฉัน ข้าวหรืออาหารที่เหลือในบาตรหลังจากที่พระท่านได้ฉันแล้วนั้น เรียกว่าข้าวก้นบาตร ในบทความนี้ผมหมายเอาเฉพาะข้าวอย่างเดียว

พุทธคุณข้าวก้นบาตร

เชื่อว่า (ย้ำว่าเป็นความเชื่อ (เฉพาะบุคคล)) เมื่อได้กินข้าวก้นบาตรสามารถรักษาโรคภัยบางชนิดได้ เช่น กลากเกลื่อนหรือโรคที่สังคมรังเกียจ ทำให้ผิวพรรณดี เป็นเมตตามหานิยม เป็นที่รักของคนทั่วไป นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลโชคลาภ บางคนกินข้าวก้นบาตรไปแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย ป้องกันสัตว์พิษทั้งหลาย อยู่ยงคงกระพันก็มี

หากนำข้าวก้นไปตากแห้งเก็บไว้บูชา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล โชคลาภ ค้าขายดี ทำมาหากินคล่องแคล่วไม่อดอยาก เลี่ยมพกติดตัวไปค้าขายได้กำไรไม่ขาดทุน ไปที่ไหนไม่มีอด มีแต่คนช่วยเหลือ นำลาภมาให้ในรูปแบบที่สมควรที่จะได้ เช่น ติดต่อการงานไม่ติดขัด สมัครงานก็ผ่าน เป็นเมตตาแก่คนทั้งหลาย เทวดารักใคร่ให้ความเมตตา

ผมเคยได้ยินครูอาจารย์บางท่านแนะนำว่า หากเป็นโรคกระเพาะอาหาร ให้นำข้าวก้นบาตรแห้งมาเผาไฟ บดให้ละเอียด ผสมน้ำดื่มก่อนนอนทุกวัน ทำให้หายจากโรคกระเพาะได้ แม้เป็นกลากเกลื่อนก็สามารถทาให้หายได้

ทราบว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ท่านยังได้นำข้าวก้นบาตรมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังอีกด้วย ซึ่งต่อมาได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในพระเบญจภาคี และได้รับการยกย่องสูงสุดในวงการพระเครื่องว่า “จักรพรรดิแห่งพระเครื่อง

ทำไมเราจึงเชื่อว่าข้าวก้นบาตรมีความศักดิ์สิทธิ์

  • ของที่เหลือจากพระสงฆ์หลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารย์ เราเชื่อว่ามีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์
  • ก่อนที่พระท่านจะฉันท่านพิจารณาด้วยดีแล้วจึงฉัน เราจึงเชื่อว่า ข้าวหรืออาหารนั้นปราศจากโทษ สมัยโบราณเขาเรียกว่า พระท่านปฏิสังขาโย หรือเสียพิษข้าว เมื่อท่านปฏิสังขาโย หรือเสียพิษข้าวแล้ว ข้าวนั้นก็เป็นข้าวที่บริสุทธิ์ ปราศจากโทษ มีแต่คุณประโยชน์ต่อร่างกาย
  • หลวงปู่หรือพระเกจิบางรูป ท่านจะสวดคาถาหรือแผ่เมตตาลง เราจึงเชื่อว่าข้าวนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ตามมนต์คาถาหรือการแผ่เมตตาของพระเกจินั้น ๆ
  • สำหรับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ย่อมมีเทพเทวานำอาหารมาตักบาตร เราจึงเชื่อว่ามีอาหารอันเป็นทิพย์ผสมอยู่ด้วยหรืออาหารธรรมดานี่แหล่ะแต่ได้รับพลังอันเป็นทิพย์จากเทพเทวา จึงทำให้อาหารนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ หรือมีความปราณีตปราศจากโทษ
  • สำหรับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เชื่อว่ามีเทวดาคอยปรนนิบัติ คอยอุปัฏฐาก หรือถวายโอสถอันทิพย์แทรกเข้าไปในอาหารด้วย เพื่อรักษาธาตุขันธ์ให้ดำรงอยู่ได้นานเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมต่อไป หรือเพื่อความผาสุกจากความไม่มีโรคภัย เราจึงเชื่อว่าข้าวก้นบาตรนั้นมีโอสถทิพย์ผสมอยู่ด้วย
  • เราเชื่อมาแต่โบราณว่า ข้าว คือพระแม่โพสพ ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
  • ข้าว ถือว่าเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งมี ความไม่อดอยาก คนโบราณกล่าวว่า ขาดอะไรก็ขาดได้ แต่อย่าขาดข้าว
ข้าวก้นบาตร หลวงปู่บุญพิน
ข้าวก้นบาตร หลวงปู่บุญพิน

สำหรับข้าวก้นบาตรที่ผมนำมาประกอบบทความนี้ เป็นข้าวก้นบาตร หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ วัดผาเทพนิมิต ซึ่งท่านเป็นพระป่าสายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ที่มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังได้แผ่บารมีไปถึงภาคใต้จังหวัดภูเก็ต ข้ามไปถึงประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง