บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระเบญจภาคี พระสมเด็จ พระนางพญา พระรอด พระซุ้มกอ พระผงสุพรรณ

25 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
พระนางพญา หลวงปู่ฝั้น
พระนางพญา หลวงปู่ฝั้น

คาถาบูชาพระเบญจภาคี พระสมเด็จ พระนางพญา พระรอด พระซุ้มกอ พระผงสุพรรณ

พุทธัง อาราธานานัง ธัมมัง อาราธานานัง สังฆัง อาราธานานัง

พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ

อานุภาเวนะ มะอะอุ จิเจรุนิ นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ

  • ก่อนสวดคาถา ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ตั้ง นะโม ๓ จบ
  • สวดคาถากี่จบก็เป็นมงคลทั้งนั้น ไม่มีความผิดไม่บาป
  • คาถาใช้บูชาพระนางพญาได้ทุกรุ่น ทุกสำนัก ทั้งพระกรุและพระที่พระเกจิสร้างขึ้น
  • นอกจากนั้นแล้ว คาถานี้ยังสามารถใช้บูชา อาราธนาพระเครื่องได้ทุกรุ่น ทั้งพระสมเด็จ พระรอด พระซุ้มกอ พระผงสุพรรณ อาราธนาพระเบญจภาคีได้ทั้งหมด ทั้งรูปสงฆ์องค์เกจิต่าง ๆ สรุปคือ คาถานี้ เป็นการอาราธนาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า เป็นการน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ฉะนั้น สามารถบูชาพระเครื่องที่เป็นพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้าได้หมด

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง