บทความพระพุทธศาสนา

บูชาพระแม่โพสพ พบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีกินมีใช้ไม่อดอยาก

16 ตุลาคม 2019 | สิ่งนำโชค, เครื่องราง
พระแม่โพสพ
พระแม่โพสพ

พระแม่โพสพมีลักษณะเป็นหญิงสาวที่มีท่าทางอ่อนช้อยงดงาม ภาพของนางที่สร้างขึ้นมาเพื่อเคารพบูชาเป็นหญิงท่านั่งพับเพียบเรียบร้อยงดงามแบบไทย ๆ มือขวาถือรวงข้าวส่วนมือซ้ายถือถุงข้าว หรือถ้าจะทำขึ้นมาเพื่อเรียกโชคลาภข้าวของเงินทอง มือขวาถือรวงข้าวซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่ดีกินดีไม่อดอยาก มือซ้ายยกขึ้นกวักสื่อถึงการเรียกทรัพย์ข้าวของเข้ามา ส่วนการแต่งกายนุ่งผ้าถุงห่มผ้าสไบเฉียงแบบหญิงไทยในวังสมัยก่อน

ถึงแม้ว่าการบูชาหรือความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่โพสพจะมีมาเนิ่นนานก่อนศาสนาพราหมณ์เสียอีก แต่เมื่อศาสนาพราหมณ์เข้ามากลับถือกันว่าเป็นภาคหนึ่งของพระแม่ลักษมี บางตำนานก็ว่าเดิมที่นั้นนางเป็นชายาองค์หนึ่งของพระอินทร์ ซึ่งมีชื่อว่า พระสวเทวี บางตำนานก็ว่าคือท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวรรณนั่นเองซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำทิศเหนือ เรื่องนี้เป็นคติที่รับมาจากทางอินเดีย ซึ่งท้าวกุเวรนั้นเป็นบุรุษมีรูปร่างที่อ้วนท้วน พุงพลุ้ย พระหัตถ์ถือถุงเงินเนื่องจากเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง แต่พอมาถึงไทยปรับเปลี่ยนมาเป็นเทพสตรี และกลายเป็นเทพแห่งข้าว แต่ก็ถือว่าใกล้เคียง เพราะคนไทยแต่โบราณก็ถือว่าข้าวคืออุดมสมบูรณ์ใครมีนามาก มีข้าวมากถือว่าเป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์สินมากกว่าคนอื่น

คาถาบูชาพระแม่โพสพ

โพสะวะโภชะนัง อุตตะมะ ลาภัง มัยหัง สัพพะสิทธิหิตั้ง โหตุ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง