บทความพระพุทธศาสนา

พระปิดตามหามงคล ปี ๒๕๖๐ ที่สุดมวลสาร ยอมรับคนทำตั้งใจจริง

16 มิถุนายน 2019 | พระเครื่อง

พระปิดตาชุดนี้สร้างจากมวลสารพ่อแม่ครูอาจารย์มากมาย ทั้งมวลสารสำคัญต่าง ๆ อีกมาก จากวัตถุมงคลทั้งดีและชำรุดเสียหาย มวลสารจากสถานที่อันเป็นมงคลต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสียสละจากหลายท่าน ที่บริจาคมวลสาร เพื่อประกอบกันสถาปนาเป็นพระปิดตาชุดนี้

พระปิดตามหามงคล
พระปิดตามหามงคล

จำนวนการสร้างทั้งหมด ๕๐๙ องค์ แบ่งเป็น ๔ ส่วน คือ

๑.ถวายวัดสันติธรรม เพื่อสมทบทุนบูรณะสันติเจดีย์ ๑๐๐องค์
๒.ถวายสวนธรรมสุโข เพื่อการสาธารณประโยชน์๗๔องค์
๓.มอบให้โรงเรียนปางมะผ้า เพื่อเป็นกองทุนการศึกษานักเรียน ๕๐องค์
๔.นำมาแจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ เพื่อนำไปบูชาอีก ๒๘๕องค์

เกศาพ่อแม่ครูอาจารย์

เกศา..ครูบาเจ้าศรีวิชัย
เกศา..หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
เกศา..หลวงปู่หลุย จันทสาโร
เกศา..หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
เกศา..หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโก
เกศา..หลวงปู่ขาว อนาลโย
เกศา..หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
เกศา..หลวงพ่อโชติ คุณสัมปันโน
เกศา..หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เกศา..หลวงปู่สาม อกิญจโน
เกศา..หลวงปู่มหาอินทร์ ถิรเสวี
เกศา..หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
เกศา..หลวงปู่อุดม ญาณรโต
เกศา..หลวงพ่อเปลี่ยน
เกศา..หลวงปู่ทองพูล
เกศา..หลวงปู่หล้า ภูจ้อก้อ
เกศา…หลวงปู่รักษ์ เรวโต
เกศา..หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
เกศา…หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
เกศา…หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
เกศา…หลวงปู่รักษ์ เรวโต
เกศา ….หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
เกศา…หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
เกศา…หลวงปู่แว่น ธนปาโล
เกศา…หลวงปู่จันทร์ กุสโล
เกศา…หลวงปู่มหาปราโมช
เกศา … หลวงปู่ทองบัว ตันติกกโร
เกศา..หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ
เกศา…หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร
เกศา ..หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
เกศา…หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน
เกศา…หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
เกศา…หลวงพ่อโสวัจ อาจาโร
เกศาหลวงปู่ขาน ฐานวโร
เกศาหลวงปู่หลวง กตปุญโญ
เกศาหลวงปู่จันทา ถาวโร
เกศาหลวงพ่อไพบูลย์ อนาลโย
เกศาหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
เกศาหลวงปู่บุญมี ปริปุญโณ
เกศาหลวงพ่ออำนวย ภูริสุนทโร
เกศาครูบาอิน อินโท วัดฟ้าหลั่ง
เกศาครูบาแก้ว. วัดศรีชุม
เกศาครูบาศรีวัยวัดหนองเงือก
เกศาครูบาดวงดี วัดบ้านฟ้อน
เกศาครูบาบาจ๋อน ป่าซาง
เกศาครูบาน้อย วัดบ้านปง
เกศาหลวงปู่จันทร์ สุโขทัย
เกศาครูบาดวงดี วัดท่าจำปี
เกศาครูบาอินคำ วัดมหาวัน
เกศาครูบาบุญมี วัดท่าสะต๋อย
เกศาครูบาตั๋น ม่อนปู่อิน
เกศาครูบาอินสม วัดทุ่งน้อย
เกษาครูบาอมร วัดแม่ริม
เกศาครูบาบุญปั๋น วัดร้องขุ้ม
เกศาครูบาเผือก วัดไชยสถาน
เกศาครูบาต๋า อุโบสถบ้านเหล่า
เกศาครูบาคำอ้าย วัดศรีบุญเรือง
เกศาครูบาคำอ้าย วัดโป่งเหนือ
เกศาครูบาคำปวน วัดสันมะฮกฟ้า
เกศาครูบายอด วัดแม่ห่างใต้
เกศาครูบาธรรมสุข จ.น่าน
เกศาครูบาทา วัดเจดีย์สามยอด
เกศาครูบาอินถา วัดยางเมิน
เกศาครูบาสิงแก้ว วัดปางกอง
เกศาครูบาคำ วัดดอนปิน
เกศาครูบาอินตา วัดแม่ฮ้อยเงิน
เกศาครูบาดวง วัดกู่ลายมือ
เกศาครูบาคำ วัดธรรมชัย
เกศาครูบาธรรมธิ วัดสันป่าตึง
เกศาหลวงพ่อทุเรียน สุโขทัย
เกศาครูบาอินคำ วัดข้าวแท่นหลวง
เกศาครูบาอุ่น วัดดงขี้เหล็ก
เกศาครูบาวรรณ วัดบ้านโฮ่ง

แผ่นทอง มวลสารศักดิ์สิทธิ์

แผ่นทองหุ่มพระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม
แผ่นทองหุ่มพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง
ไม้กุฏิ…พระอาจารย์มั่น
ไม้ฝาโลงบรรจุสรีระหลวงปู่แหวน.
แผ่นช่อฟ้า วิหารลายคำ วัดพระสิงห์
แผ่นทองหุ้มพระเจ้าตาเขียว
แผ่นทองหุ้มพระนอนแม่ปูคา
น้ำสรงพระพุทธสิหิงค์
ผ้าขาวเช็ดพระพุทธสิหิงค์

จีวร พ่อแม่ครูอาจารย์

จีวร หลวงตามหาบัว
จีวร หลวงพ่อเปลี่ยน
จีวร หลวงพ่อประสิทธิ์
จีวร หลวงปู่บุดดา
จีวร หลวงปูทองบัว
จีวรหลวงปู่คำแสน คุณาลังกาโร
จีวรครูบาชัยวงศาพัฒนา
สังฆาฏิหลวงพ่อสนม วัดพระปรางค์
จีวรครูบาวรรณ วัดบ้านโฮ่ง

ไม้ถูฟัน พ่อแม่ครูอาจารย์

ไม้ถูฟัน.. หลวงปู่อุ่น กัลยาณธัมโม
ไม้ถูฟัน.. หลวงพ่อเปลี่ยน วัดอรัญวิเวก
ไม้ถูฟัน.. หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่
ไม้ถูฟัน.. หลวงพ่ออวน ปคุโณ
ไม้ถูฟัน.. หลวงปู่ศรี มหาวีโร
ไม้ถูฟัน.. หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ไม้ถูฟัน.. หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
ไม้ถูฟัน.. หลวงปู่อว้าน. เขมโก

ชานหมากครูอาจารย์

ชานหมาก..ครูบาอินสม
ชานหมาก หลวงปู่ขาว
ชานหมาก..หลวงปู่ดุลย์
ชานหมากหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ
ชานหมาก..หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ชานหมาก..ครูบาชัยวงศ์ วัดพระบาทห้วยต้ม
ชานหมาก หลวงพ่อประสิทธิ์
ชานหมาก หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ชานหมาก…หลวงปู่บุญเพ็ง กัปโก

ดิน กระเบื้อง ปฐวีธาตุศักดิ์สิทธิ์

ดินพระธาตุเจดีย์หลวง
กระเบื้องหลังคา พระอุโบสถหลังเก่าวัดเจดีย์หลวง
กระเบื้องหลังคา กุฏิหลวงตามหาบัว
ปฐวีธาตุ หลวงพ่อประสิทธิ์
ปฐวีธาตุ เจ้าคุณนร
ขี้โย หลวงพ่อประสิทธิ์
ดินกากยา ที่ใช้สร้างหลวงปู่ทวด ท่านอาจารย์นอง
วัดทรายขาว และพ่อท่านฉิน วัดเมือง อธิฐานจิต

ข้าวก้นบาตร

ข้าวก้นบาตรหลวงพ่อเปลี่ยน
ข้าวก้นบาตรหลวงพ่อประสิทธิ์
ข้าวก้นบาตรหลวงปู่พันธ์
ข้าวก้นบาตรหลวงปู่อว้าน
ข้าวก้นบาตรหลวงพ่อคูณ สุเมโธ

พระปิดตามหามงคล
พระปิดตามหามงคล

ผง มวลสาร พระเครื่องเก่า

พลอยเสกหลวงพ่อเปลี่ยน
ผงหวายลูกนิมิตวัดใจดงเทวี
ผงสร้างพระหลวงปู่มั่น วัดป่าอาจารย์มั่น
ผงงาช้าง
พระสมเด็จปิลันทร์
พระบูชาครูบาอินสม วัดทุ่งน้อยชำรุด
ผงพระสมเด็จวัดโรงธรรม
นางพญาอาจารย์ถนอม ปี๑๔
นางพญาโรงพยาบาลสงฆ์
พระผงโลกะวิทู
พระผงปิดตาวัดประสาท
พระผงอู่ทองออกศึก
ผงล็อกเก็ต๑๔๐ปีพระอาจารย์มั่น
ผงพระวัดสันติธรรม
พระผงเสาโบสถ์ หลวงปู่แหวน
พระผงแซยิดใหญ่หลวงปู่แหวน
ลูกอม มวลสารต่างของหลวงปู่ทองบัว
พระผงจิตกาธาน หลวงปู่แหวน
พระผงโต๊ะหมู่หลวงปู่แหวน
พระบูชาหลวงปู่ทวดวัดเชตุพน ปี๐๖ เนื้อปูน ตัก ๔นิ้ว
พระผงเจ้าคุณสุนทร
พระผงพระเจ้าตาเขียว
พระลีลาเจ้าคุณนร
พระผงนิรันตโร วัดเทพศิรินทร์
สมเด็จบางขุนพรหม ปี๓๑
พระผงหลวงปู่ศุข วัดประสาท
พระโพธิจักรหลวงพ่อประสิทธิ์
พระประจำวันวัดชนะสงคราม
นางพญาหลวงพ่อคูณ
พระชินราช วัดป่าท่าสุด
พระปิดตาครูบาออ
พระขุนแผนครูบาออ
พระสมเด็จ วัดบางด้วน หลวงปู่เผือก
นางกวัก หลวงพ่อกวย
พระสิวลีมหาลาภหลวงพ่อบัวเกตุ.
พระผงครูบาอินตา. วัดวังทอง
ชิ้นส่วนนางพญาหลวงพ่อหรั่ง.
พระผงหลวงพ่อจำเนียร
พระผงหลวงพ่อพล
พระชำรุดวัดบุปผาราม ๑ถุง
พระสมเด็จวัดศีลขันธ์
พระผงครูบาศรีวิชัย ๗๐๐ปีเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวง
พระกรุวัดอรัญญาราม
พระสมเด็จนางพญาสิริจันโท
พระโพธิจักร ท่านพ่อลี
พระกรุพม่าเนื้อดิน
พระกำแพงอู่ทอง ชำรุด
พระสมเด็จวัดชนะสงคราม
พระสมเด็จหลวงปู่นาค วัดระฆัง
พระผงหลวงปู่สิม
พระผงโต๊ะหมู่หลวงปู่หลวง
พระสมเด็จหลวงพ่อประสิทธิ์
พระผงรุ่นแรกหลวงพ่อเปลี่ยน
พระคง ๖๐๐ปีวัดเจดีย์หลวง
พระผงกำลังแผ่นดิน
พระปิดตาหลวงพ่อเกษม
พระสมเด็จหลวงตาแตงอ่อน
พระสมเด็จภูปังหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย
พระปิดตาหลวงพ่อเปลี่ยน
พระผงจันทร์ลอยหลวงปู่บุดดา
พระผงหลักเมืองเสาอินทขืล
มวลสารสร้างพระผงธรรมจักร หลวงปู่สังข์
พระผงพระพุทธนวมินทร์มหาจักรี
ผงพระกรุวัดดำรงธรรมมาราม ปี๙๙
พระสมเด็จวัดชนะสงคราม
พระผงทวดปาน วัดนาประดู่
พระขุนไกร อยุธยา.
ดินพระลำพูน.
ดินพระกรุเมืองกำแพงเพชร
ดอกพระธาตุชำรุด
ดินพระกรุเมืองลำพูน
ดินพระกรุเมืองพิษณุโลก
ดินพระกรุอยุธยา
พระกรุพุกาม
ชิ้นส่วนพระคง
พระกรุหนองไคร้
พระกรุคู้สลอด

ผงพระพุทธคุณ พระเกจิ วัดต่าง ๆ

ผงพุทธคุณ อันประกอบด้วยผง
ผงพุทธคุณทั้ง 5. หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์
ผงพุทธคุณทั้ง 5. หลวงพ่อละมูลวัดเสด็จ
ผงพุทธคุณทั้ง 5. หลวงปู่เริ่ม ปรโม
ผงพุทธคุณ หลวงปู่จันทร์ วัดโฉลกหลำ
ผงพุทธคุณ พ่อท่านคล้อย วัดถ้ำเขาเงิน
ผงจักรพรรดิ์ หลวงปู่ดู่. วัดสะแก
ผงนะฉัพพรรณรังสีและผงอิติปิโสรัตนมาลา
หลวงพ่อสละ วัดประดู่
ผงสร้างพระหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ
ผงว่านเขาอ้อ
ผงผ่านการอธิฐานจิตจากครูบาอาจารย์

ผงอังคาร พ่อแม่ครูอาจารย์

ผงอังคาร พ่อแม่ครูอาจารย์หลายองค์
อังคาร…หลวงปู่ดุลย์
อังคาร หลวงตามหาบัว
อังคาร…หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
อังคาร…หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
อังคาร…หลวงปู่ขาว อนาลโย
อังคาร หลวงปู่จันทร์ กุสโล
อังคาร หลวงปู่ทองบัว
อังคาร..หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
อังคาร…หลวงปู่จาม มหาปุญโญ
อังคาร…ครูบาพรหมา
อังคาร…หลวงพ่อมหาทองอินทร์
อังคาร…คำพอง ติสโส
อังคาร..หลวงปู่รักษ์ เรวโต
อังคาร…หลวงพ่อบุญจันทร์ จันทวโร
อังคาร…หลวงปู่จันทร์โสม
อังคาร…หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
อังคาร…หลวงปู่สาม อกิญจโน
อังคาร…หลวงปู่โชติ คุณสัมปันโณ
อังคารธาตุครูบาอินตา วัดวังทอง
ผงอัฐิ หลวงปู่ดุลย์
ผงอัฐิ หลวงปู่เทสก์
ผงอัฐิ หลวงปู่จันทร์
ผงอัฐิ หลวงปู่ทองบัว
ผงอัฐิ หลวงพ่อบุญจันทร์
ผงตะไบ..ชนวนพระกริ่งขวานฟ้า
ผงตะไบพระ..พระพุทธกัมมัฏฐาน
ชิ้นตะกั่ว..หลวงพ่อประสิทธิ์อธิฐาน

พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาอธิฐานจิต

๑.พระธรรมวราลังการ (ชะลอ กิตติสาโร) วัดเพชรวราราม เพชรบูรณ์

๒.พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปัณฑิโต) วัดบูรพาราม สุรินทร์

๓.พระครูอุดมธรรมสุนทร (แปลง สุนทโร) วัดอุดมสมพร สกลนคร

๔.พระเทพมงคลญาณ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กทม.

๕.พระพุทธิสารเถร (บุญกู้ อนุวัฑฒโน) วัดพระศรีมหาธาตุ กทม.

๖.พระครูอุดมชัยคณารักษ์ (ศรี สิริธโร) วัดโนนทองอินทร์ อุดรธานี

๗.พระราชสุเมธี (เหลี่ยม สุจิณโณ) วัดภูตูมวนาราม เลย

๘.พระครูโสภณสมณกิจ (ดำ สีลคุโณ) วัดป่ามณีศรีโคตมวงษ์ อุดรธานี

๙.พระครูจิตภาวนานุสิฐ (สมหมาย จิตตปาโล) วัดป่าอนาลโย นครปฐม

๑๐.พระครูวีรญาณโสภณ (ดาด สิริปัญโญ) วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย

๑๑.พระครูคัมภีรปัญญาคุณ (สุวัฒน์ คัมภีรปุญโญ) วัดถ้ำเขาปรางค์ ลพบุรี

๑๒.พระครูพันธสมณวัฒน์ (ทองสุข ฐิตปุญโญ) วัดป่าวุฑฒาราม หนองบัวลำภู

๑๓.หลวงปู่พระครูสังฆรักษ์เพ็ง วัดบรมนิวาส กทม.

๑๔.พระวิมลศีลาจารย์ (อำนวย ภูริสุนทโร) วัดบรมนิวาส กทม.

๑๕.หลวงปู่ครูบาประเสริฐ ปวโร วัดหนองปลามัน เชียงใหม่

๑๖.พระครูภาวนาภิรัต (หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ) วัดป่าอาจารย์ตื้อ เชียงใหม่

๑๗.หลวงพ่อบุญหนัก ถาวโร วัดพระธาตุดอยอ่างขาง เชียงใหม่

๑๘.หลวงปู่กวง โกสโล วัดป่านาบุญ เชียงใหม่

๑๙.หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ วัดพระเจ้าตนหลวง เชียงใหม่

๒๐.พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อศรีนวล วิมโล) วัดสันติธรรม เชียงใหม่

๒๑.หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิตร สกลนคร

๒๒.พระครูโสภรณ์กิตยาภรณ์ (พระอาจารย์เมธา) วัดถ้าผาปล่อง เชียงใหม่

๒๓.พระเทพมงคลโมลี (หลวงปู่บุญส่ง) วัดล้านนาญาณสังวราราม เชียงใหม่

๒๔.พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง) วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่

๒๕.พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง. เชียงใหม่

๒๖.พระภัทรธรรมสุธี (หลวงพ่อสุพัฒน์) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย

๒๗. หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ วัดป่าเวฬุวนาราม จ.เลย

๒๘.หลวงปู่อร่าม ชินวังโส วัดป่าถ้ำแกลบ จ.เลย

๒๙.หลวงปู่ขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ จ.เลย

ข้อมูลจาก : burrapajarn.99wat.com