บทความพระพุทธศาสนา

พระเครื่องสำหรับผู้ที่ล้มเหลวทางธุรกิจ

24 มีนาคม 2019 | พระเครื่อง
พระเครื่องสำหรับผู้ที่ล้มเหลวทางธุรกิจ
พระเครื่องสำหรับผู้ที่ล้มเหลวทางธุรกิจ

มีผู้ถามผมมาว่า อยากให้ผมแนะนำพระเครื่อง เครื่องรางของขลัง สำหรับผู้ที่ประสบความล้มเหลวในด้านธุรกิจ ประสบความล้มเหลวในชีวิตมา หมายความว่าล้มแล้วต้องการลุกขึ้นมาได้ มาเริ่มต้นใหม่ได้ และเป็นพระเครื่องที่ผมมีด้วย

อันที่จริงพระเครื่องที่เป็นพระพุทธปฏิมานั้น มีคุณหรือพระพุทธคุณทั้งนั้น แต่จะมีอานุภาพมากน้อยแค่ไหนนั้นอยู่ที่ตัวเราผู้บูชาด้วย ฉะนั้น ก๋อนนที่ผมจะแนะนำพระเครื่องสำหรับผู้ตั้งตัวผมจึงขอแนะนำตัวบุคคลก่อนว่าควรตั้งตัวอยู่ในธรรมข้อใดบ้าง

ธรรมะสำหรับผู้เริ่มตั้งตัวหรือผู้ที่ประสบความล้มเหลวมา

อิทธิบาท 4 ได้แก่

ฉันทะ คือ เต็มใจทำ ได้แก่ มีความต้องการที่จะทำมีใจรักที่จะทำใจใฝ่รักที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ
ิริยะ คือ แข็งใจทำ ขยันทำสิ่งนั้นด้วยความพยายาม อดทนไม่ท้อถอย อะไรจะเกิดก็แข็งใจทำ
จิตตะ คือ ตั้งใจทำ มีใจจดจ่อ ทำสิ่งนั้นด้วยความฝักใฝ่ เอาใจใส่เสมอ มีใจจดจ่อเป็นสมาธิ(Meditation)
วิมังสา คือ เข้าใจทำ มีความรู้ความสามารถในสิ่งที่ทำ ทำด้วยความพิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหาวิธีแก้ไขปรับปรุง

อุ อา กะ สะ เป็นหัวใจเศรษฐี ได้แก่

อุ ย่อมาจากคำว่า อุฏฐานสัมปทา พร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ หรือจำง่าย ๆ ว่า ขยันหา

อา ย่อมาจากคำว่า อารักขสัมปทา การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบธรรม หรือจำง่าย ๆ ว่า ขยันเก็บ

กะ ย่อมาจากคำว่า กัลยาณมิตตา การคบหาสมาคมกับคนดี มีคุณธรรม มีน้ำใจและเป็นเพื่อนที่ไม่พาไปผลาญทรัพย์ หรือจำง่าย ๆ ว่า เลือกคบ

สะ มาจากคำว่า สมชีวิตา การใช้จ่ายอย่างประหยัดพอเพียง ใช้ชีวิตสมถะ ไม่ฟุ่มเฟือย หรือจำง่าย ๆ ว่า เลือกใช้

พระเครื่องสำหรับผู้ตั้งตัวใหม่ หรือผู้ที่ประสบความล้มเหลวมาแล้ว

"พระธาตุพนมช่วยไทย" ปี 2518
“พระธาตุพนมช่วยไทย” ปี 2518

พระธาตุพนม รุ่น พระธาตุพนมช่วยไทย ปี 2518

อย่างที่ผมกล่าวข้างต้นพระเครื่องย่อมมีพระพุทธคุณครอบจักรวาล หาประมาณไม่ได้ บางท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ว่า เหรียญพระธาตุพนมข่วยไทย มีพุทธคุณด้านคงกระพัน แคล้วคลาด ซึ่งก็ไม่ผิด แต่ผมเอานิมิตหมายตรงที่ พระธาตุพนมได้ล้มลงเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 19.38 น. หลังจากนั้นไม่นาน เราก็ได้พระธาตุพนมองค์ใหม่ขึ้นมา จากการช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมแรงกัน ทั้งในส่วนของสถาบันอันสูงสุด ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ต่างร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกัน ก่อสร้างองค์พระธาตุพนมขึ้นมาใหม่ สำเร็จลงได้ในเวลาไม่นาน อีกทั้งองค์พระธาตุพนมยังเป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอก กระดูกที่อยู่ใกล้หัวใจของพระพุทธเจ้า นอกจากนั้นยังมีพระอรหันตธาตุอื่น ๆ อีกมาย พระธาตุพนมเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยและคนลาวทั้งประเทศ เป็นที่สักการะของเหล่าเทวดาและนาคทั้งหลาย ด้วยนิมิตหมายอันนี้ ผมจีงยกให้พระธาตุพนม รุ่น พระธาตุพนมช่วยไทย ปี 2518 เป็นพระเครื่องสำหรับบูชาของผู้ที่เคยล้ม ผู้ที่เคยประสบความล้มเหลวในชีวิตมา เชื่อว่ามีพุทธานุภาพ เทวตานุภาพ ส่วนส่งเสริมผลักดันให้ผู้บูชา ประสบความสำเร็จในชีวิต ด้วยนิมิตหมายว่า

  1. พระธาตุเป็นรูปแบบปิรามิด หมายถึงมีฐานใหญ่ มีปลายแหลมด้านบน สื่อถึงความมั่นคงแห่งชีวิต
  2. พระธาตุตั้งขึ้นใหม่ได้ สื่อความหมายว่า ผู้ที่ล้มเหลวแล้ว ลุกขึ้นใหม่ได้อย่างสง่างามมั่นคงกว่าเดิม
  3. เหรียญพระธาตุพนมช่วยไทยมีพระรัศมีล้อมรอบ สื่อความหมายว่าต่อไปธุรกิจของท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือ มีลูกค้าไม่ขาดสาย
  4. ด้านหลังเหรียญพระธาตุพนมช่วยไทย คำนี้หมายถึงช่วยให้เป็นใหญ่ ช่วยให้เป็นอิสระ ไม่เป็นทาสใคร ก็คือตั้งตัวตั้งตนได้ อยู่ได้ด้วยตนเอง
  5. ด้วยพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเหรียญพระธาตุพนมช่วยไทย ที่มีพระคณาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมมาร่วมอธิษฐานจิตให้พรแก่ผู้บูชา
พระพุทธศตวรรษ หรือพระ ๒๕ ศตวรรษ
พระพุทธศตวรรษ หรือพระ ๒๕ ศตวรรษ

พระพุทธศตวรรษ หรือพระ ๒๕ ศตวรรษ

พระพุทธศตวรรษ เป็นพระที่สร้างขึ้นมาเพื่อสมโภชพระพุทธศาสนาเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๕ เป็นการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานทั้งในส่วนของภาครัฐและประชาชน เป็นการฉลองพระพุทธศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และม่พิธีพุทธาภิเษกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือจะว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้
พระพุทธศตวรรษ เป็นพระพุทธปางลีลายืนประทานพร จึงเหมาะอย่างยิ่งแก่การบูชา สำหรับผู้ที่ประสบความล้มเหลวในด้านธุรกิจแล้วต้องการตั้งตัว ด้วยหมายเอานิมิตหมายว่า

  1. เป็นพระพุทธปฏิมาที่ฉลองความสำเร็จแห่งพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนและเหล่าเทวดาต่างร่วมอนุโมทนา
  2. เป็นพระพุทธรูปประทับยืน หมายถึงการตั้งตัว ตั้งตน หมายถึงความมั่นคงของชีวิต
  3. เป็นพระพุทธรูปที่มีพระบาทก้าวเดินไปข้างหน้า หมายถึงความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต ความเจริญก้าวหน้าในด้านธุรกิจ
  4. เป็นพระพุทธประทานพร หมายถึงพระองค์ประทานพรแก่ผู้บูชาและปฏิบัติดี
  5. เป็นพระที่มีพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่มากที่สุด พระสงฆ์หลายร้อยรูปมาร่วมอธิษฐานจิตให้พร ให้กำลังใจแก่ผู้บูชา

อันที่จริง พระเครื่องที่ช่วยหนุนดวงให้ตั้งตนได้ ให้ประสบความสำเร็จ เหมาะแก่ผู้ที่เคยล้มเหลวในด้านธุรกิจนั้นมีมาก นี่ป็นแค่การนำมาแนะนำแค่บางส่วนที่ผมมีและนึกได้ในตอนนี้ครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง