บทความพระพุทธศาสนา

ความหมายของพระปิดตา ตามเถราธิบายเป็นธรรมะ

13 พฤษภาคม 2020 | พระเครื่อง
พระปิดตา
พระปิดตา

มีพระเถระรูปหนึ่งท่านได้อธิบายความหมายของพระปิดตาว่าหมายถึงการสำรวมทวารทั้ง 6 ได้แก่

  1. สำรวมตา
  2. สำรวมหู
  3. สำรวมจมูก
  4. สำรวมลิ้น
  5. สำรวมกาย
  6. สำรวมใจ

เมื่อมีการสำรวมระวังอายตนะทั้ง 6 ที่ผ่านเข้ามาทางทวารทั้ง 6 แล้ว ก็จะแคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง ทั้งภัยภายในคือกิเลส และ ภัยภายนอกจากศัตรูคู่พยาบาททั้งปวง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง