บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเรียกผัวกลับมา คาถาผูกใจผูกให้ติดกับรักไม่จืดจาง คาถาที่ผู้หญิงควรมี

11 กันยายน 2020 | คาถา
คู่รัก คนรัก
คู่รัก คนรัก

คาถาเรียกผัวกลับมา

จิตตัง ปุริโส (ชื่อ……) นะรัญจวน โมชวนคิดถึง พุทธให้รำพึง ธาคิดหาทุกเพลา ยะมิเห็นหน้าแทบขาดใจ ยันตังสันตัง นะมานัง

 • สวดคาถานี้ก่อนนอน สวดกี่จบก็ได้ ก่อนสวดให้ส่งจิตส่งใจนึกถึงหน้าเขา นึกถึงคุณความดีของกันและกัน

คาถาทำพบคู่ครองที่แท้จริง คาถาลงจากคาน

ปุพเพวะ สันนิวาเสนะ ปัจจุปปันนะ หิ เตนะวา เอวันตัง ชายะเต เปมัง อุปะลัง วะ ยะโสธะเก

 • สวดก่อนนอนทุกคืนเท่าอายุปัจจุบันของเรา
 • คาถานี้ส่งเสริมให้พบเจอเนื้อคู่ที่แท้จริง

คาถาผูกจิตให้สามีไม่นอกใจ

โอม กุญแจเหล็ก กุญแจทอง กูจะใส่ห้อง กุญแจขวัญ โอมสิทธิ์ สวาโหมปิด

 • คาถานี้ใช้ได้ทั้งหญิงแลชาย สวดเวลาสามี-ภรรยานอนหลับ
 • เมื่อเราไปที่อื่นทำให้สามีหรือภรรยาที่อยู่บ้านไม่นอกใจ
 • แต่ตัวเราก็ต้องไม่นอกใจด้วย

มหามนต์รัก

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

 • คาถาบทนี้ ใช้สวดด้วยสมาธิจิตที่แน่วแน่ใส่ลงดอกไม้ที่จะมอบให้คนที่เรารัก เมื่อเขาได้สูดดมดอกไม้นั้นจะทำให้หลงเสน่ห์เรา
 • ใช้เสกร่วมกับเครื่องรางเสน่ห์ เครื่องรางเกี่ยวความรักอื่น ๆ หรือสิ่งของอื่นก็ได้ เช่น เสกสีผึ้ง แป้ง โลชั่น มอบให้คนที่เรารัก

คาถาเรียกจิตให้คิดถึง ให้หวนหาเรา

มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง มานิมามาจิตตัง อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิมะมะ

 • ให้สวดคาถาบทนนี้ด้วยสมาธิจิตบนรูปหรือสิ่งของของคนรัก ร่วมกับวัตถุมงคล เครื่องรางเกี่ยวกับความรัก เครื่องรางเสน่ห์นั้นจะยิ่งช่วยให้ส่งผลดียิ่งขึ้นอีก

คาถาผัวรักผัวหลง

โอม นะจิตตัง เห็นหน้า (ชื่อผัว)
รักสนิท ธาจับจิต ยะจับใจ (ชื่อผัว)
นะหลงใหล จับใจ (ชื่อผัว)
ให้มารัก นะโมพุทธายะ

 • ให้สวดทุกวัน วันละ ๓ จบ
 • สามารถใช้สวดร่วมกับเครื่องรางของขลัง เครื่องรางเสน่ห์ เครื่องรางความรักเกี่ยวกับความรักได้ จะเพิ่มความแรงแห่งเครื่องรางยิ่งขึ้น

คาถาเสกลิปสติก

มะทุจิตตัง สุวามุปขัง ทิตสวานิมามัง ปิยังมะมะ เมตตา ชิวหายะมะ ทุรัง ทะตวาจาจัง สุตทังสุตตะวา สัพเพชะนาพะ หุชะนาอิตถีชะนา สัมมะนุนะ พรามมะมา นุนะ ปะสังสันติ

 • ใช้สวด เสกเครื่องรางความรัก เครื่องรางเสน่ห์ วัตถุมงคล ตะกรุด สีผึ้ง เพิ่มมหาเสน่ห์ได้
 • คาถาบทนี้ช่วยให้คนรักเชื่อฟังเรา มีความมั่นใจในรัก สนับสนุนเราในทุกเรื่อง
 • ใช้เสกร่วมกับเครื่องรางเสน่ห์ ตะกรุด สีผึ้งจะยิ่งเห็นผลดียิ่งขึ้นอีก

คาถามัดใจ

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ อุนาโลมาปันนะ วิชายะเต

 • ให้สวดคาถานี้ทุกคืนวัน เพื่อให้คนรักคิดถึงเรา

คาถาให้รักจริง

โอม นะโมพุทธายะ

พุทธัง สะระติ

ธัมมัง สะระติ

สังฆัง สะระติ

จิตตัง สะมาเร มะมะ เอหิ เอหิ ชัยยะ

เอหิ สัพเพ ชะนา พะหู ชะนา เอหิ

 • ให้สวดคาถานี้ด้วยสมาธิจิตอันแน่วแน่ร่วมกับลูกอม ช่วยให้เจอคนรักที่ดี คนรักที่จริงใจต่อเรา รักมั่นเรา

คาถามหาเสน่ห์ คาถาสะกดใจผัว

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่
พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา
นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด
ยะกระหวัดจิต (ชื่อนามกลุลของผัว) รักอย่าละ
ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนัง คัจฉามิ

 • ใช้สวดเสกรูป หรือเสื้อผ้าของผัวเรา ให้ผัวเรารักเราคนเดียว

คาถาเสกแป้งผัดหน้าเป็นมหาเสน่ห์

นะ เมตตาโม กรุณา พุทธาปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู
สัพพะปะสิทธิมัง ปิยัง มะมะ

 • เมื่อสวดคาถาเสกแป้งแล้ว ให้นำแป้งนั้นมาทาหน้าและร่างกาย
 • หรือจะใช้สวดเสกเครื่องราง ประเภทสีผึ้ง น้ำมันทาก็ได้

ถ้าสวดขนาดนี้แล้ว ผัวไม่รัก ผัวไม่กลับมา ควรพิจารณาความบกพร่องของหน้าที่ตนเองว่าเราทำหน้าที่ของภรรยาดีหรือไม่ ดูแลสามีดีหรือไม่ ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองดีหรือไม่ งานบ้านงานเรือนเป็นอย่างไร เอาใจใส่ทุกอย่างดีหรือไม่ ถ้าทุกอย่างเราทำสมบูรณ์ดีแล้ว หน้าที่ภรรยาเราทำสมบูรณ์แล้ว แต่เขายังไม่กลับมา เขายังไม่รักเรา ให้คิดว่าเสียว่าบุญกรรมที่ทำร่วมกันมามีแค่นี้ เขาไม่ใช่เนื้อคู่ของเราแล้ว แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมดูแลตนเอง หากมีลูกก็ต้องดูแลเขา ตั้งใจทำมาหากินให้เป็นเศรษฐินี หันมาสวดคาถาเงินล้านดีกว่า

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง