บทความพระพุทธศาสนา

นะมา มีมา มหาลาภา เงินทองไหลมา คาถาเรียกเงิน

11 มิถุนายน 2019 | คาถา

เงินเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ต้องการ เพราะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเราทุกคน เงินนั้น มีอยู่ทั่ว ๆ ไปบนโลกนี้ สุดแต่เราจะมีปัญญาเรียกมาไหม ถ้าเรารู้วิธีเรียกวิธีใช้ แม้อยู่ในป่าเขาก็มีเงิน เงินก็สามารถมาได้ สำคัญอยู่ที่ปัญญาและความขยันของเรา ต่างเรามีปัญญาและความขยันในการทำงานเรียกเงินแล้ว เคล็ดอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ คือการสวดคาถาเรียกเงิน

วิธีบูชาเงิน
วิธีบูชาเงิน

การสวดคาถาเรียกเงินนั้น ไม่ใช่ว่าสวดแล้วเงินจะลอยมานะครับ แต่เป็นเคล็ดการทำให้จิตใจของเราอยู่ในเส้นทาง หรือแนวเดียวกับสิ่งที่เราต้องการ แล้วดึงดูดสิ่งนั้นมา เราต้องทำตัวให้กลมกลืนหรืออยู่ในเส้นทางแห่งเงินนั้นด้วย ไม่ใช่สวด ๆ อย่างเดียว เส้นทางแห่งเงินของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนต้องติดต่อผู้คนทุกวันจึงเป็นเส้นทางที่มาของเงิน บางคนต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทุกวัน จึงจะเป็นเส้นทางของเงิน บางคนต้องพูดทุกวัน บางคนต้องร้องทุกวัน เดินทุกวันจึงเป็นเส้นทางที่มาของเงิน คาถาเหล่าเป็นการทำให้จิตของเราสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเรียกหาคือเงิน สวดบ่อย ๆ ภาวนาบ่อย พร้อมกับอยู่ในเส้นทางที่มาแห่งเงืนด้วย ก็จะช่วยส่งเสริมให้ได้เงินมากขึ้น เร็วขึ้น บ่อย ๆ ขึ้น เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ได้ครับ

คาถาเรียกเงิน เรียกลาภ

นะมามีมา มหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณัง วา ระชะตัง วา มาณิง วา ธะนัง วา พีชัง วา อัตถัง วา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหังฯ

ให้ทำการสวดภาวนาเมื่อตื่นนอน 3 จบ และก่อนนอน 3 จบ เป็นการเรียกทรัพย์ เรียกเงิน เรียกทอง แลโชคลาภต่าง ๆ จากธุรกิจการงาน หรือตามเส้นทางแห่งเงินของเรา

สัญลักษณ์มงคลนำโชค จีน
สัญลักษณ์มงคลนำโชค จีน

คาถาเรียกเงิน (หลวงพ่อปาน)

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน 3 จบ หรือเวลาตักบาตร 1 จบ ก่อนนอน 3 เวลาเริ่มทำงาน ค้าขาย หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นเส้นทางที่มาแห่งเงินของเรา

คาถาบูชาเงิน

อิติบูชามหาราชา สัพพะเสน่ห์หา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ มามา ยาตรายามดี วันชัยมารศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ

สวดภาวนาก่อนเงิน กี่จบก็ได้ ใช้เสริมเส้นทางเงินของเราให้แข็งแกร่ง

บทความแนะนำ คาถาเงินล้าน
สวดคาถาอย่างไรให้ได้เงิน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง