บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเสกพระแม่โพสพรอด (ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค์

4 กันยายน 2020 | คาถา
พระแม่โพสพ
พระแม่โพสพ

คาถาเสกพระแม่โพสพรอด คาถาเพชรหลีก (ของหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค์

โอม นมัสการ ข้อขอให้พระพุทธะคุณนัง พระธัมมะคุณนัง พระสังฆะคุณนัง บิดาคุณนัง มารดาคุณนัง

ข้าจะขอนมัสการครูบาอาจารย์เสร็จ ข้าจะเชิญพระสรรเพชรเสด็จมาอยู่เหนือเกล้าเหนือผม

ขอเชิญพระพรหมมาเป็นตาซ้าย

ขอเชิญพระนารายณ์มาเป็นตาขวา

ขอเชิญพระแม่คงคามาเป็นน้ำลาย

ขอเชิญพระพายมาเป็นลมปาก

ขอเชิญพระโองการมาเป็นหัวใจ

ข้าไซร้จะปลุกเสกพระโพสพรอดด้วยพระคาถา อาจาริโย ปัญญาวุฒโธ

สิทธิอาจาริยะ สะพุทโธโรกัสสะปุริสสะธรรมะ มะมะยะมะราชะโน สุคะโต อะระหัง สัพพะปาปะกัง กะระนังวิยะยะธา กัณหะเณหะ อิกะวิติ พุทโธ ท้าวเวสสุวัณโณ อะระหัง ตัสสะ คะเตสิก คะเตสิก กิงกะระนัง พระอะระหังปิดทวารทั้งเก้า นะอุด โมอัด พุทสะกัด ธาปิดมิดชิด เอกะนามะกิง กิงกะระนัง พระอะระหังปิดทวารทั้งเก้า ปุเรปุเร ปุเรมารัง ปุรังมามิ โหติสัมภะโว

  • มนต์บทนี้ ท่านว่าให้ใช้เสกข้าวเปลือกรอด (ข้าวเปลือกที่พบในจานข้าวของพระสงฆ์ที่ได้จากการบิณฑบาตมา) ให้ระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย คุณของหลวงพ่อเดิม คุณของบิดามารดา
  • ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย
  • คาถานี้ เป็นวิชาเพชรหลีก มนต์เพชรหลีก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง