บทความพระพุทธศาสนา

คาถานะวนเวียน เสกเถาวัลย์หลง ลูกค้าติดใจ หลงวนเวียน เป็นมหาหลง

4 กันยายน 2020 | คาถา
ค้าขาย ตลาดสด
ค้าขาย ตลาดสด

คาถานะวนเวียน

นะพาวน นะพาเวียน นะพาอุปเถียร นะพาเวียน นะพาวน นะพางง หลงมาหากู นะปลงใจทัก นะรักอุ้มชู เอหิรักกู สวาโหมติด

นะพาวน นะพาเวียน นะพาอุปเถียร นะพาเวียน มาหากูนะ

โมพาวน โมพาเวียน โมพาอุปเถียร โมพาเวียน มาหากูโม

พุทพาวน พุทพาเวียน พุทพาอุปเถียร พุทพาเวียน มาหากูพุท

ธาพาวน ธาพาเวียน ธาพาอุปเถียร ธาพาเวียน มาหากูธา

ยะพาเวียน ยะพาเวียน ยะพาอุปเถียร ยะพาเวียน มาหากูยะ

นะปลงใจรัก โมชักมากอด พุททอดใจวาง ธากายแนบข้าง ยะให้หลงกู สวาหะ.

  • มนต์บทนี้ ท่านว่าใช้เสกยันต์นะวนเวียน
  • ใช้เสกกิ่งเถาวัลย์หลงก็ได้
  • ดีทางค้าขายและเมตตามหานิยมวิเศษแล
  • ใช้เสกแป้งทาหน้าเป็นมหาหลงก็ย่อมได้