บทความพระพุทธศาสนา

พระเครื่องติดกาย คาถาติดวาจา ธรรมะติดใจ ปลอดภัย ทั้งไปกลับ

20 ธันวาคม 2019 | คาถา, ธรรมะคุ้มครอง
เดินทาง จราจร กรุงเทพ
เดินทาง จราจร กรุงเทพ

ปีใหม่นี้ หลายคนคงจะวางแผนจะวางแผนเดินทางกัน ไปเที่ยวบ้าง ไปเยี่ยมญาติบ้าง ขอให้ทุกคน พระคุ้มครอง ป้องกันภัย ปลอดภัยทั้งไปกลับ นอกจากตรวจสุขภาพรถ สุขภาพคน สุขภาพเส้นทางให้พร้อมแล้ว อย่าลืมอาราธนาพระคู่กาย ธรรมะคู่ใจด้วยนะครับ

กายสวมพระ ก่อนเดินทาง

ก่อนเดินทางให้อาราธนาพระเครื่องที่เราเคารพศรัทธา ตั้งนะโม 3 หน น้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย พระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ กล่าวคำอาราธนาว่า

พุทธัง อาราธนานัง พระพุทธ คุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย ประสิทธิ เม
ธัมมัง อาราธนานัง พระธรรม รักษา แคล้วคลาดปลอดภัย ประสิทธิ เม
สังฆัง อาราธนานัง พระสงฆ์ เมตตา แคล้วคลาดปลอดภัย ประสิทธิ เม

แล้วจึงสวมพระคล้องคอ

วาจา กล่าวคาถา ก่อนเดินทาง

จากนั้นให้กล่าวคำอันเป็นพระคาถา เลือกสวดคาถาใดคาถาหนึ่ง หรือจะสวดทั้งหมดก็ได้ครับ ที่โพสต์ 10 คาถา ภาวนาก่อนเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย ได้โชค เป็นที่โปรดของเหล่าเทวดา

ใจ แผ่เมตตา ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท

ใจของเราให้มีธรรมะ รู้จักการแผ่เมตตาก่อนออกเดินทาง แผ่เมตตาให้แก่ตัวเรา แผ่เมตตาให้แก่ทุกคนที่อยู่ในพาหนะเดียวกันกับเราจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็ตาม แผ่เมตตาให้ทุกคนที่ร่วมเดินทางบนเส้นทางเดียวกับเรา แผ่เมตตาให้กับทุกคนที่เดินทางไม่ว่าถนนสายไหนก็ตาม ขอให้ตนเองเดินทางปลอดภัย ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย อย่าได้มีเวร อาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกัน ให้รู้จักให้อภัยต่อกัน หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาในระหว่างเดินทาง ต้องร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกัน สามัคคีกัน ยิ้มกัน ยิ้มป้องกันภัย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง