บทความพระพุทธศาสนา

10 คาถา ภาวนาก่อนเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย ได้โชค เป็นที่โปรดของเหล่าเทวดา

20 ธันวาคม 2019 | คาถา
ผู้หญิงขับรถ
ผู้หญิงขับรถ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เชื่อว่าหลายคน หลายครอบครัวคงจะเตรียมตัวเดินทางกัน ใครที่ทำงานในเมืองกรุง ก็จะมุ่งกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง บางครอบครัวอาจจะเตรียมตัวว่าไปที่ที่ไหนดีในช่วงปีใหม่นี้ ท่านจะไปด้วยเหตุอันใดก็ตาม ที่หลีกหนีไม่พ้นคือต้องมีการเดินทาง และการเดินทางทีหลีกไม่พ้นก็คือต้องพบเจอกับผู้ร่วมใช้ถนนหนทางในการเดินทาง แม้ต่างคนต่างไปต่างที่กัน แต่ก็ต้องใช้ถนนสายเดียวกันในการเดินทาง

กฎของความปลอดภัยที่สุดนั้นคือความไม่ประมาท ตรวจพาหนะ อุปกรณ์ในการเดินทางให้พร้อม อุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นควรมีไว้ประจำตัวหรือประจำพาหนะในการเดินทาง ที่สำคัญอย่างหนึ่งขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้รถใช้ถนน สิ่งไหนที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาด

คาถาในการเดินทาง เป็นความเชื่อความศรัทธาด้านจิตใจ ซึ่งทำให้เรามีใจผ่องใส นิ่ง รู้จักบาปบุญคุณโทษ มีเมตตา รู้จักการให้อภัยต่อกันและกัน ไม่สร้างความอาฆาตพยาบาทต่อกัน ผมเชื่อว่าใครที่ได้สวดคาถานี้แล้ว หากใครขับรถปาดหน้า ก็จะไม่คว้าอาวุธปืนไล่ยิงเขา หรือไม่ขับรถไล่ล่าเขา นั่นคือส่วนหนึ่งของอานิสงส์แห่งการสวดคาถาเดินทางปลอดภัยนี้ ก่อนสวดคาถาเดินทางปลอดภัย โปรดตั้งนะโม 3 หน ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พระคุณของบิดามารดาผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ แผ่เมตตาให้แก่ผู้ร่วมเดินทางไปกับเรา และผู้ที่เราจะต้องพบเจอในขณะที่เดินทาง แผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร ที่รักใคร่ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณ

คาถาเดินทางบทที่ 1 แผ่เมตตาไม่มีประมาณ แก่ผู้ร่วมเดินทาง

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อัปปะริมาณัง

คาถาเดินทาง บทที่ 2 ให้เกิดสมาธิ จิตไม่วู่วาม หักห้ามใจเมื่อถูกยั่วยุ

มะติ ยาเต มะเต ยาติ มาเต ถินา นะนา ถิเต มะนา เนสา มะสา เนนา มะสา จะติ มะติ จะสา มะติยาใน มะโนยาติ มะโนติตัง มะตังติโน มะตังปาลัง มะลังปาตัง มะลังจะติมะติจะลัง

คาถาเดินทาง บทที่ 3 ให้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ หยุดสร้างศัตรู

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะ อะ อุ

คาถาเดินทาง บทที่ 4 ตื่นตัวตลอดปลอดภัยทุกเส้นทาง

พุทโธ ระเบิดเปิดทาง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ

คาถาเดินทาง บทที่ 5 ยามคับขัน ให้หันหาคนช่วยเหลือ

พุทโธเม สะระณัง เลนัง ตาณังชีวิตัง ปะริยันตะ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น ธาดลซ่อนไว้ ยะหายไป

คาถาเดินทาง บทที่ 6 ยกพระรัตนตรัย ให้คุ้มครอง แต่ต้องไม่ประมาท

พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง อาราธนานัง รักษา สังฆัง อาราธนานัง รักษา

คาถาเดินทาง บทที่ 7 เด็ดดี มีสวัสดีทั้งคณะ อย่าละสติ

อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ
อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ
อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี วันนี้ชัยศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ
ขอให้ข้าพเจ้า (และคณะ) เดินทางโดยปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุเภทภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งยานพาหนะ และตัวข้าพเจ้า (และคณะ) ด้วยเทอญ.

คาถาเดินทาง บทที่ 8 มีคนปองร้าย ให้เรียกเพื่อนช่วย

นะรา นะระ หิตัง เทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิ สุคะตัง ชินัง

คาถาเดินทาง บทที่ 9 ก่อนทำกิจใด ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย มารดาบิดา อาจารย์

ระตะนัตตะยัง ปูเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ เตโสตตะมานุภาเวนะ ปุญญานิปะกะตานิเม

คาถาเดินทาง บทที่ 10 สิบนิ้ววันทา พุทธาคุ้มครอง แต่ต้องไม่ประมาท

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย
พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม

คาถาเหล่านี้ มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในเว็บไซต์และในตำราบทสวดมนต์ต่าง ๆ แต่อุบัติเหตุก็มีอยู่ทุกวัน อันตรายก็เกิดบ่อย ๆ เพราะเราไม่ค่อยปฏิบัติตามกติกา พากันประมาท

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง