บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูร เทพเจ้าแห่งดงพญาเย็น

1 สิงหาคม 2021 | คาถา
คาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูร เทพเจ้าแห่งดงพญาเย็น
คาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูร เทพเจ้าแห่งดงพญาเย็น

คาถาบูชาท้าวหิรัญพนาสูร

ระหินะ ภูมาสี ภะสะติ นิรันตะรัง ลาภะสุขัง ภะวันตุ เม (สวด9จบ )

ก่อนสวดให้จุดธูป 16 ดอก ตั้ง นะโม 3 จบ เพื่อไม่ให้ขาดจากพระรัตนตรัย

สวดบูชาประจำ ปองกันภัย มีโชคลาภ ค้าขายดี มี อำนาจ เลื่อนยศตำแหน่ง กิจการงานราบรื่น มีคนรัก ผู้ใหญ่เอ็นดู หายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีร่มเย็นเป็นสุข

การสวดคาถาบูชาเทพ ไม่ได้หมายความว่าเรานับถือท่านมากกว่าพระรัตนตรัย เพราะเทพเหล่านั้นก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่สูงสุด แต่เป็นการแสดงความอ่อนน้อม แสดงความเป็นมิตร แสดงความเคารพนับถือตามฐานะ เช่น เทพเทวาทั้งหลาย เปรียบเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเรา เหมือนบรรพบุรษของเราที่บุคคลผู้มาทีหลังหรือลูกหลานควรแสดงความนอบน้อม การแสดงความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่นี้ เป็นที่มาแห่งคุณอย่างหลัก ๆ คือ อายุยืนยาว มีผิวพรรณดี มียศตำแหน่งดี มีความสุข ผู้คนรักใคร เงินทองมากมี หน้าที่การงานเด่น และ พลัง มีอำนาจ ผู้คนเกรงขาม มียศตำแหน่ง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง