บทความพระพุทธศาสนา

ทำไมการขอพรถึงยังได้ผลอยู่ ในเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว

10 กันยายน 2019 | นานาสาระ
สวดมนต์
สวดมนต์

การสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญถวายสังฆทาน แล้วทำการขอพร เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมทำกัน แม้การขอไม่ใช่แนวทางในพระพุทธศาสนาเสียทีเดียวก็ตาม แต่ต้นเหตุแห่งการขอนั้นดีและถูกตามหลักพระพุทธศาสนา คือมีการถวายทาน รักษาศีล สวดมนต์ภาวนาแล้วจึงทำการขอพรจากพระพุทธเจ้า ในเมื่อพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปนานแล้ว แต่ทำไมการขอพรต่อพระพุทธรูปถึงยังได้ผลอยู่ ผมเคยกราบเรียนถามหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลายรูป ท่านมักจะอธิบายเช่นว่า

อย่าพลาดบทความแนะนำ…บทสวดมนต์ อธิษฐานบุญ ขอโชคลาภให้มา เทวดาให้ช่วย

ขอพรจากพระแล้วสำเร็จเพราะบุญเก่าของตน

บางคนขอพรจากพระแล้วสำเร็จตามที่ขอก็เพราะบุญเก่าที่เคยทำไว้ บุญเก่าที่เคยไว้ได้เวลาที่จะส่งผลในอัตภาพนั้น ในภพที่เราอยู่ บุญเหมือนเสบียงอาหารที่คอยตระเตรียมไว้ เราจะเห็นคุณค่าของอาหารเมื่อเราอยู่ในทะเลทรายอยู่ในที่ขาดอาหาร ฉะนั้น อย่าดูหมิ่นว่าบุญจะไม่มาถึงเรา

อย่าพลาดบทความแนะนำ…อธิษฐาน ขอโชคลาภ จากบุญที่ทำมา เทวดาที่เป็นสหายเก่า

ขอพรจากพระแล้วสำเร็จเพราะบุญใหม่ของตน

บุญใหม่ในที่นี้ หมายถึงบุญที่ทำในอัตภาพนี้ หรือในชาตินี้ ก็สามารถส่งผลให้เราได้เช่นกันไม่ต้องรอถึงชาติหน้า การส่งผลของบุญนั้นเราอาจจะรู้ยากว่าจะส่งผลเมื่อไหร่ แบบไหน อย่างไร แต่บุญย่อมส่งผลมาในลักษณะสิ่งที่นำความสุขมาให้ ยังความพอใจให้เกิดขึ้น เรื่องบุญเก่าบุญใหม่นี้

อย่าพลาดบทความแนะนำ…ทำหรือยัง ขอขมาเทวดาประจำกาย ช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองขึ้น

เทวดาประจำตัว
เทวดาประจำตัว

ขอพรจากพระแล้วสำเร็จเพราะเทวดาช่วยเหลือ

เทวดาที่ช่วยเหลือนี้ เทวดาจากไหน 1. เทวดาที่เป็นบริวารของพระพุทธรูปองค์นั้น ๆ ที่พอจะช่วยเราได้ 2. เทวดาที่เคยเป็นญาติมิตรสหายของเรามาก่อน เคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาก่อน หรือจะเรียกว่าเทวดาที่คอยรักษาตนเองก็ได้ แต่การที่เทวดาเหล่านี้จะช่วยก็ต้องมีเหตุอยู่เช่นกัน สิ่งที่จะคอยประสานให้เทวดาเหล่านี้ช่วยก็คือบุญหรือความดีนั่นเอง เหมือนอย่างคำกล่าวที่ว่ากันว่าเป็นคำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่ว่า

” ลูกเอ๋ย…
ก่อนเราจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ได
เจ้าจะต้องมีทุนของตนเองลงทุนไปก่อน
เมื่อบารมีของเจ้าไม่พอ
จึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วย
มิฉะนั้น เจ้าจะเอาตัวไม่รอด
เพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนล้นพ้นตัว
เมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมา
ก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมด
ไม่มีอะไรเหลือติดตัว…
แล้วเจ้าจะมีอะไรเหลือไปภพหน้า
หมั่นสร้างบารมีไว้…แล้วฟ้าดินจะช่วยเจ้าเอง “
” จงจำไว้นะ…เมื่อยังไม่ถึงเวลา
เทพเจ้าองค์ไดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้
…ครั้นถึงเวลา…ทั่วฟ้าจบดิน
ก็ต้านเจ้าไม่อยู่…
จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดิน
เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย
จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า “

ฉะนั้น อย่าได้ประมาทในบุญ อย่าได้ประมาทในความดีของเรา ถ้ามีบุญ มีความดีเป็นที่ตั้ง เป็นกำลังแล้ว แม้แต่บัลลังก์ของท้าวสักกเทวราชก็หวั่นไหว

อย่าพลาดต้องอ่าน…แม้แต่เทวดา ยังแพ้ความดี คุณธรรมของมนุษย์