บทความพระพุทธศาสนา

กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ปี 2563

27 พฤศจิกายน 2019 | นานาสาระ
งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน
ภาพประกอบจากเพจ มหัศจรรย์สกลนคร

งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม และไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2563

ครั้งที่ 68

3 – 9 มกราคม 2563

ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร

พระธาตุเชิงชุม
พระธาตุเชิงชุม