บทความพระพุทธศาสนา

หนึ่งเดียวในโลก งาแกะ พระพุทธงาแกะ ปางลีลา หลวงปู่ฝั้น วัดถ้ำขาม สกลนคร

18 มกราคม 2022 | พระเครื่อง
หนึ่งเดียวในโลก งาแกะ พระพุทธงาแกะ ปางลีลา หลวงปู่ฝั้น วัดถ้ำขาม สกลนคร
หนึ่งเดียวในโลก งาแกะ พระพุทธงาแกะ ปางลีลา หลวงปู่ฝั้น วัดถ้ำขาม สกลนคร

งาแกะ พระพุทธงาแกะ ปางลีลา หลวงปู่ฝั้น วัดถ้ำขาม สกลนคร

เกี่ยวกับพระงาแกะองค์นี้ ผมเคยเขียนมาครั้งหนึ่งแล้ว ท่านสามารถอ่านได้ที่บทความ พระพุทธงาแกะ ปางลีลา หลวงปู่ฝั้น วัดถ้ำขาม สกลนคร

พระพุทธงาแกะ ปางลีลา หลวงปู่ฝั้น วัดถ้ำขาม สกลนคร เจ้าของเก่าผู้ครอบครองมา กล่าวว่าเป็นพระที่แกะขึ้นในยุคฉลองพระพุทธศาสนาครบ 25 ศตวรรษ ในปีพุทธศักราช 2500 ผู้แกะน่าจะได้รับต้นแบบมาจากพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

บางท่านเห็นพระปางลีลาแล้วก็จะพูดว่าเป็นพระ 25 ศตวรรษ จริง ๆ แล้ว คำว่า 25 ศตวรรษ ไม่ใช่ชื่อของพระพุทธรูป ไม่ใช่ชื่อปางของพระพุทธรูปด้วย แต่ใช้เป็นชื่อเรียกงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ หรือ พุทธชยันตี 2500 ปี (อังกฤษ: 2500th Buddha Jayanti Celebration) สำหรับประเทศไทยมีการสร้างพุทธมณฑล เป็นอนุสรณ์การฉลองวาระกึ่งพุทธกาล งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ โดยมีพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นอกจากนั้นยังมีการสร้างวัตถุมงคล ที่เป็นองค์จำลองพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ มีทั้งที่เป็นเหรียญและเนื้อดินเผา เพื่อออกจำหน่ายและเป็นที่ระลึกในงานดังกล่าว เรียกกันตามงานว่า พระฉลอง ๒๕ ศตวรรษ หมายความว่าเป็นพระที่สร้างขึ้นในงานฉลอง 25 ศตวรรษ แต่ไม่ใช่ชื่อของพระหรือปางของพระ ฉะนั้น พระ 25 ศตวรรษจึงควรเรียกพระที่จัดสร้างขึ้นในงานหรือวาระ หรือเพื่อฉลองพระพุทธศาสนาครบ 25 ศตวรรษเท่านั้น

พระพุทธงาแกะ ปางลีลา หลวงปู่ฝั้น วัดถ้ำขาม สกลนคร เจ้าของผู้ครอบครอง ณ ปัจจุบันคุยว่ามีองค์เดียวในโลก ลักษณะเป็นพระงาแกะขนาดใหญ่ จึงเหมาะกับ

  1. ผู้ชาย (ผู้หญิงก็แขวนได้ ไม่ผิดกติกา)
  2. เหมาะกับการอาราธนาบูชาไว้บนพาน ประจำโต๊ะหมู่บูชา ประจำบ้านเรือน
  3. เหมาะสำหรับเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานต่อไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง