บทความพระพุทธศาสนา

10 เหตุผล ที่ต้องบูชาพระ 25 พุทธศตวรรษ

24 มีนาคม 2019 | พระเครื่อง

พระเครื่องเมืองไทยที่มีการจัดสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ เหล่าบรรดานักนิยมพระเครื่องต่างก็ยอมรับกันและยกให้ “พระพิธี 25 พุทธศตวรรษ” เป็นที่สุดแห่งพิธีกรรม เป็นการสร้างพระเครื่องและพิธีพุทธาภิเษกพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยหรือจะเรียกว่าของโลกก็ได้เพราะที่อื่นไม่มี เป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่เรียกว่า “กึ่งพุทธกาล”ของพระพุทธศาสนา

พระ 25 พุทธศตวรรษ
พระ 25 พุทธศตวรรษ

คณะกรรมการจัดสร้างพระ 25 พุทธศตวรษ

ประธานฝ่ายสงฆ์ของพิธี 25 ศตวรรษ คือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศมหาวิหาร

ประธานฝ่ายฆราวาส คือ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น

ประธานฝ่ายจัดสร้างพระพิมพ์คือ พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์

รองประธานฝ่ายจัดสร้างได้แก่ พลตำรวจตรี เนื่อง อาขุบุตร และยังเป็นกรรมการจัดจำหน่ายวัตถุมงคลในครั้งนี้ให้แก่สาธุชน และผู้มีเกียรติทั้งหลายได้เช่าไปสักการะบูชา

การดำเนินการสร้างพระ 25 พุทธศตวรรษ

ในการทำพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล 25 ศตวรรษ ได้นิมนต์พระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณมาทำพิธีถึง 2 ครั้ง

ครั้งแรกเป็นการนำวัตถุมวลสารที่จะนำมาสร้างพระมาทำพิธีพุทธาภิเษกก่อนครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2500 ณ พระอุโบสถวัดสุทัศน์ ซึ่งมีพระคณาจารย์มาทำพิธีครบ 108 องค์

จากนั้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงกดพิมพ์พระจำนวน 30 องค์ กับพระทองคำ 4 องค์ เป็นปฐมฤกษ์ หลังจากนั้นได้ทำการกดพิมพ์พระในบริเวณวัดสุทัศน์ ใช้ระยะเวลาสร้างนานประมาณ 3 เดือนจึงแล้วเสร็จ และได้ทำพิธีมหาพุทธธาภิเษกอีกครั้งเมื่อวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม โดยมีพระเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณชุดเดิมอาราธนาปลุกเสก 108 องค์ รวมเวลาของพิธีมหาพุทธาภิเษก 2 ครั้ง 6 วัน 6 คืน และวัตถุมงคลทั้งหมดได้ออกให้เช่าบูชาที่ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 12 ถึง 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2500

จำนวนการสร้างพระ 25 พุทธศตวรรษ

–เนื้อทองคำ 2,500 องค์ ราคาบูชา 2,500 บาท ถ้าสมทบทุนสร้างพุทธมณฑลบริจาคเหรียญละ 10,000 บาท
–เนื้อนาก 30 องค์ สมทบทุนสร้างพุทธมณฑลบริจาคเหรียญละ 5,000 บาท
–เนื้อเงิน 300 องค์ สมทบทุนสร้างพุทธมณฑลบริจาคเหรียญละ 1,000 บาท
–เนื้อชินดีบุก 2,421,250 องค์ ราคาบูชา 10 บาท
–เนื้อดินเผา 2,421,250 องค์ ราคาบูชา 10 บาท
–เหรียญเสมา 2,000,000 องค์ (มีเนื้อ ทองคำ นาก เงิน และอัลปาก้า) ราคาบูชาเหรียญอัลปาก้า 10 บาท
–พระบูชาพิมพ์พุทธลีลา ขนาดจำลอง สูง 71 ซม. เพื่อนำไปประจำจังหวัดต่างๆ 71 จังหวัด กับอีก 400 อำเภอ 
–พิมพ์พิเศษ ไม่ทราบจำนวน จัดสร้างโดยคณะกรรมการท่านหนึ่ง นำเข้าพิธีพร้อมกัน แต่แจกให้คณะกรรมการที่ช่วยในการจัดงาน และนำไปสมนาคุณผู้ที่เช่าพระบูชา เนื้อดิน หรือ เนื้อชิน ที่เช่าพระเกิน 100 องค์ และถวายพระอาจารย์ ที่มาปลุกเสกด้วยรูปละ 1 องค์ โดยบรรจุในกล่องหุ้มสักหลาดสีเหลือง ภายในกล่องมีสองชั้นชั้นล่างบรรจุพระเนื้อชิน 2 แถว ๆ ละ 6 องค์ เป็นพิมพ์ธรรมดา 11 องค์ พิมพ์พิเศษ 1 องค์ ชั้นบนบรรจุพิมพ์เนื้อดิน สีต่าง ๆ กัน 13 องค์ ด้านในฝากล่องพิมพ์ข้อความว่า ” พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ ถวายพระอาจารย์เป็นที่ระลึก” กล่องชุดนี้มี 108 ชุด เท่ากับพระอาจารย์ที่นิมนต์มาทำพิธีมหาพุทธาภิเษกในวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2500
จากสาเหตุที่สร้างพระจำนวนมากเป็นหลัก “ล้าน “องค์ ในขณะที่ประชากรในสมัย พ.ศ.2500 ยังมีไม่ถึง 20 ล้านคน ทำให้มีพระเหลือมาก ให้บูชาอย่างไรก็ไม่หมด มีการจัดส่งไปตามหน่วยงานราชการตามต่างจังหวัดเพื่อช่วยกันจำหน่าย แต่ก็ยังไม่หมดอยู่ดี และมีการเชิญชวนให้วัดตามต่างจังหวัดนำพระรุ่นนี้ไปบรรจุกรุในวัดอีกด้วย จนระยะเวลาผ่านไปนานเลยจำต้องส่งพระกลับคืนส่วนกลางโดยนำเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ต่อมาก็ได้มีการย้ายพระชุดนี้มาเก็บรักษาไว้ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รายนามพระคณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ

1. พระครูอาคมสุนทร วัดสุทัศน์ กทม.
2. พระครูสุนทรสมาธิวัตร วัดสุทัศน์ กทม.
3. พระครูญาณาภิรัต วัดสุทัศน์ กทม.
4. พระครูพิบูลย์บรรณวัตร วัดสุทัศน์ กทม.
5. พระครูสุนทรศีลาจารย์ วัดสุทัศน์ กทม.
6. พระครูพิศาลสรกิจ วัดสุทัศน์ กทม.
7. พระมหาสวน วัดสุทัศน์ กทม.
8. พระมหาอำนวย วัดสุทัศน์ กทม.
9. พระปลัดสุพจน์ วัดสุทัศน์ กทม.
10. พระครูวิสิษฐ์วิหารการ วัดชนะสงคราม กทม.
11. พระสุธรรมธีรคุณ (วงษ์) วัดสระเกศ กทม.
12. พระอาจารย์สา วัดราชนัดดาราม กทม.
13. พระปลัดแพง วัดมหาธาตุ กทม.
15. พระวรเวทย์คุณาจารย์ วัดพระเชตุพน กทม.
16. พระครูฐาปนกิจประสาท วัดพระเชตุพน กทม.
17. พระอินทรสมาจารย์ วัดพระเชตุพน กทม.
18. พระครูวินัยธร (เฟื่อง) วัดสัมพันธวงศ์ กทม.
19. พระครูภักดิ์ วัดบึงทองหลาง กทม.
20. พระครูกัลญาณวิสุทธิ วัดดอนหวาย กทม.
21. พระอาจารย์มี วัดสวนพลู กทม.
22. พระอาจารย์เหมือน วัดโรงหีบ กทม.
23. พระหลวงวิจิตร วัดสะพานสูง กทม.
24. พระอาจารย์หุ่น วัดบางขวด กทม.
25. พระราชโมลี วัดระฆัง กทม.
26. หลวงวิชิตชโสธร วัดสันติธรรมาราม กทม.
27. พระครูโสภณกัลญานุวัตร (เส่ง) วัดกัลญาณมิตร กทม.
28. พระครูภาวนาภิรัต (ผล) วัดหนัง กทม.
29. พระครูทิวากรคุณ (กลีบ) วัดตลิ่งชัน กทม.
30. พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร กทม.
31. พระครูญาณสิทธิ์ วัดราชสิทธาราม กทม.
32. พระอาจารย์มา วัดราชสิทธาราม กทม.
33. พระอาจารย์หวน วัดพิกุล กทม.
34. พระมหาธีรวัฒน์ วัดปากน้ำ กทม.
35. พระอาจารย์จ้าย วัดปากน้ำ กทม.
36. พระอาจารย์อินทร์ วัดปากน้ำ กทม.
37. พระครูกิจจาภิรมย์ วัดอรุณราชวราราม กทม.
38. พระครูวินัยสังวร วัดประยุรวงศาวาส กทม.
39. พระสุขุมธรรมาจารย์ วัดหงษ์รัตนาราม กทม.
40. พระครูพรหมวินิต วัดหงษ์รัตนาราม กทม.
41. พระอาจารย์อิน วัดสุวรรณอุบาสิการ กทม.
42. พระครูวิริยกิจ (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กทม.
43. พระปรีชานนทมุนี (ช่วง) วัดโมลี นนทบุรี
44. พระครูปลัดแฉ่ง (หลวงพ่อแฉ่ง) วัดศรีรัตนาราม นนทบุรี
45. พระปลัดยัง (หลวงพ่อยัง) วัดบางจาก นนทบุรี
46. พระอาจารย์สมจิต วัดป่ากะเหรี่ยง ราชบุรี
47. พระอาจารย์แทน วัดธรรมเสน ราชบุรี,
48. พระครูบิน วัดแก้ว ราชบุรี
49. พระอินท์เขมาจารย์ วัดช่องลม ราชบุรี
50. พระธรรมวาทีคณาจารย์ (เงิน) วัดดอนยายหอม นครปฐม
51. พระครูสังฆวิชัย วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม
52. พระอาจารย์สำเนียง วัดเวฬุวัน นครปฐม
53. พระอาจารย์เต๋ วัดสามง่าม นครปฐม
54. พระอาจารย์แปลก วัดสระบัว ปทุมธานี
55. พระครูปลัดทุ่ง วัดเทียนถวาย ปทุมธานี
56. พระครูบวรธรรมกิจ (เทียน) วัดโบสถ์ ปทุมธานี
57. พระครูโสภณสมาจารย์ (เหรียญ) วัดหนองบัว กาญจนบุรี
58. พระครูวิสุทธิรังษี วัดเหนือ กาญจนบุรี
59. พระมุจลินท์โมฬี (ดำ) วัดมุจลินท์ ปัตตานี
60. พระครูรอด วัดประดู่ นครศรีธรรมราช
61. พระครูวิศิษฐ์อรรถการ (คล้าย) วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช
62. พระครูสิทธิธรรมาจารย์ (พระอาจารย์ลี) วัดอโศการาม สมุทรปราการ
63. พระอาจารย์บุตร วัดใหม่บางปลากด สมุทรปราการ
64. พระอาจารย์แสวง วัดกลางสวน สมุทรปราการ
65. พระครูศิริสรคุณ (แดง) วัดท้ายหาด สมุทรสงคราม
66. พระครูสมุทรสุนทร วัดพวงมาลัย สมุทรสงคราม
67. พระสุทธิสารวุฒาจารย์ (ใจ) วัดเสด็จ สมุทรสงคราม
68. พระอาจารย์อ๊วง วัดบางคณที สมุทรสงคราม
69. พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง) วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร
70. พระครูวิเศษสมุทรคุณ (ฮะ) วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร
71. พระครูลักขิตวันมุนี (ถิร) วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี
72. พระอาจารย์แต้ม วัดพระลอย สุพรรณบุรี
73. พระครูโฆษิตธรรมสาร (ครื้น) วัดสังโฆ สุพรรณบุรี
74. พระครูวรกิจวินิจฉัย (พริ้ง) วัดวรจันทร์ สุพรรณบุรี
75. พระครูสัมฤทธิ์ วัดอู่ทอง สุพรรณบุรี
76. พระวรพจน์ปัญญาจารย์ (เฮี้ยง) วัดอรัญญิการาม ชลบุรี
77. พระครูธรรมาวุฒิคุณ วัดเสม็ด ชลบุรี
78. พระครูธรรมธร (หลาย) วัดราษฎร์บำรุง ชลบุรี
79. พระอาจารย์บุญมี วัดโพธิ์สัมพันธ์ ชลบุรี
80. พระพรหมนคราจารย์ วัดแจ้งพรหมนคร สิงห์บุรี
81. พระครูศรีพรหมโศภิต (แพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
82. พระชัยนาทมุนี วัดบรมธาตุ ชัยนาท
83. พระอาจารย์หอม (หลวงพ่อหอม) วัดชากหมาก ระยอง
84. พระอาจารย์เมือง วัดท่าแพ ลำปาง
85. พระครูอุทัยธรรมธารี วัดท้าวอู่ทอง ปราจีนบุรี
86. พระครูวิมลศีลาจารย์ วัดศรีประจันตคาม ปราจีนบุรี
87. พระครูสุนทรธรรมประกาศ วัดโพธิ์ปากพลี นครนายก
88. พระครูบาวัง วัดบ้านเด่น ตาก
89. พระครูสวรรควิริยกิจ วัดสวรรคนิเวศ แพร่
90. พระครูจันทร์ (หลวงพ่อจันทร์) วัดคลองระนง นครสวรรค์
91. พระครูศีลกิติคุณ (อั้น) วัดพระญาติการาม อยุธยา
92. พระอาจารย์แจ่ม วัดวังแดงเหนือ อยุธยา
93. พระครูเล็ก วัดบางนมโค อยุธยา
94. พระอาจารย์มี วัดอินทราราม อยุธยา
95. พระอาจารย์หวาน วัดดอกไม้ อยุธยา
96. พระอาจารย์หน่าย วัดบ้านแจ้ง อยุธยา
96. พระอาจารย์หน่าย วัดบ้านแจ้ง อยุธยา
97. พระครูประสาทวิทยาคม (นอ) วัดกลางท่าเรือ อยุธยา
98. พระอาจารย์จง (หลวงพ่อจง) วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
99. พระอธิการเจาะ วัดประตูโลกเชษฐ์ อยุธยา
100. พระอาจารย์ศรี วัดสระแก อยุธยา
101. พระสุวรรณมุนี วัดมหาธาตุ เพชรบุรี
102. พระครูสุข วัดโตนดหลวง เพชรบุรี
103. พระครูพิบูลย์ศีลาจารย์ วัดโพธิ์กรุ เพชรบุรี
104. พระครูทม (หลวงพ่อทม) วัดสว่างอรุณ เพชรบูรณ์
105. พระสวรรควรนายก วัดสวรรคาราม สุโขทัย
106. พระโบราณวัตถาจารย์ วัดราชธานี สุโขทัย
107. พระครูปี้ วัดด่านลานหอย สุโขทัย
108. พระครูวิบูลย์สมุทรกิจ วัดเสด็จ สมุทรสงคราม

ทำไมเราจีงควรบูชาพระ 25 พุทธศตวรรษ

  1. เป็นพระพุทธปฏิมาที่ฉลองความสำเร็จแห่งพระพุทธศาสนา ที่ก้าวเข้ามาสู่ศตวรรษที่ 25 แล้ว ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนและเหล่าเทวดาต่างร่วมอนุโมทนา ต่างมาชื่นชมยินดี อนุโมทนาและอวยพรซี่งกันและกัน
  2. เป็นพระพุทธรูปประทับยืน หมายถึงการตั้งตัว ตั้งตน ความมั่นคงของชีวิต
  3. เป็นพระพุทธรูปที่มีพระบาทก้าวเดินไปข้างหน้า หมายถึงความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต ความเจริญก้าวหน้าในด้านธุรกิจ
  4. เป็นพระพุทธประทานพร หมายถึงพระองค์ประทานพรแก่พุทธศาสนิกชนผู้บูชาและปฏิบัติดี
  5. เป็นพระที่มีพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่มากที่สุด พระสงฆ์หลายร้อยรูปมาร่วมอธิษฐานจิตให้พร ให้กำลังใจแก่ผู้บูชา
  6. เป็นพระที่สร้างขึ้นมาด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของคนทั้งประเทศ ตั้งแต่บุคคลระดับสูงลงมา ต่างก็มีส่วนร่วมในพิธีนี้
  7. เป็นพระเครื่องที่มีราคาไม่แพงมากนัก ยังพอสามารถหามาบูขาได้
  8. เป็นพระที่มีพิธียิ่งใหญ่มาก มีพระคณาจารย์ที่ทรงศีลทรงธรรมมาร่วมมากมาย และเราไม่สามารถกลับไปนิมนต์พระคณาจารย์เหล่านั้นมาร่วมพิธีแบบนี้ได้อีกแล้ว
  9. พระเนื้อชิน ประทานพร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ ทั้งเนื้อหาพระ และรูปแบบขององค์พระ
  10. องค์พระอาจจะยาวไปหน่อย ถ้าห้อยคออาจจะรู้สึกไม่สะดวก จึงเหมาะสำหรับการแขวนไว้หน้ารถ หรือแขวนไว้บนหิ้งบูชาพระ ให้พุทธคุณคุ้มครองป้องกันภัย อวยชัยให้เราอยู่เย็นเป็นสุข

บทความแนะนำ
พระแก้วมรกต 25 ศตวรรษ