บทความพระพุทธศาสนา

ปล่อยปลาหน้าเขียงกับน้องเตย พร้อมอธิษฐานจิตเต็มรูปแบบ

17 มกราคม 2022 | VIDEO, ธรรมะคุ้มครอง
ปล่อยปลาหน้าเขียงกับน้องเตย พร้อมอธิษฐานจิตเต็มรูปแบบ
ปล่อยปลาหน้าเขียงกับน้องเตย พร้อมอธิษฐานจิตเต็มรูปแบบ

ปล่อยปลาหน้าเขียงกับน้องเตย พร้อมอธิษฐานจิตเต็มรูปแบบ

การปล่อยปลาหน้าเขียงคืออะไร ดูได้ที่ ปล่อยปลาหน้าเขียง คืออะไร ได้อานิสงส์อย่างไร ความหมายของการปล่อยปลาแต่ละชนิด

ส่วนมีวิธีกา่รปล่อยปลาหน้าเขียงอย่างไร มีคำอธิษฐานอย่างไร ตามคุณเตยไปได้เลยครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง