บทความพระพุทธศาสนา

คำนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

5 กรกฎาคม 2019 | คาถา
พระธาตุเชิงชุม
พระธาตุเชิงชุม

การไหว้พระธาตุเชิงชุมถือว่าสำคัญมากกับพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครซึ่งถือว่าเป็นลูกหลานพระธาตุเชิงชุม รวมทั้งท่านที่ได้มาเที่ยวในจังหวัดสกลนคร เชื่อว่าร้อยละ 90 ต้องหาโอกาสมากราบนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารให้ได้

องค์พระธาตุเชิงชุมนั้นตั้งอยู่ใกล้กับหนองหารหลวง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในทุก ๆ ปีจะมีงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (ราวเดือนมกราคม) องค์พระธาตุเชิงชุมนั้นตั้งอยู่ติดกับวิหารหลวงพ่อพระองค์แสนซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดสกลนคร

นมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม

จุดธูปเทียน กล่าวนะโม 3 จบ ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ตามด้วยคำนมัสการพระธาตุเชิงชุม

มะหาวาปี ปุเร สุวัณณะภิงคาระราเชนะ ฐาปิตัง จะตุพุทธะปาทะวะสัญชัง สิระสา นะมามิ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง