บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา สมเด็จโต (สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี))

27 พฤศจิกายน 2019 | คาถา
สมเด็จโต
สมเด็จโต

คาถาบูชาสมเด็จ (โต) แบบที่ 1

นิยมสวดต่อจากสวดมนต์ตามปกติ หรือ สวดเฉพาะต่อหน้ารูปเหมือนสมเด็จโต เพื่อขอพร ก่อนสวด ตั้ง นะโม 3 หน

โอมศรีศรี พรหมรังสี
นามะเตโช มะหาสัมมะโน
มะหาปัญโญ มะหาลาโภ
มะหายะโส สัพพะสิทธิ
ภะวันตุเม นะโม โพธิสัตโต พรหมรังสี

สวด 3 รอบ จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามปรารถนา

คาถาบูชาสมเด็จ (โต) แบบที่ 2

บทนี้ นิยมสวดคู่กับคาถาชินบัญชร โดยทำการสวดก่อนที่จะสวดคาถาชินบัญชร

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาพระสมเด็จ

ใช้สวดบูชาพระสมเด็จ ทุกพิมพ์ ทุกวัด

ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง
อัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตะวา

คาถาอารธนาพระสมเด็จ

สำหรับอาราธนา พระสมเด็จ ให้ได้พระสมเด็จทุกพิมพ์ ทุกวัด

โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

หากไม่สามารถกล่าวคาถาบูชาได้ เพราะไม่มีเวลาสวดบ้าง สวดยากบ้าง ลังเลไม่รู้จะสวดบทไหนบ้าง ก็ไม่ต้องสวดก็ได้ ขอเพียงแต่หมั่นทำความดี ทำบุญตักบาตร รักษากาย วาจาของตนให้ตั้งมั่นศีล รักษาใจของตนให้เป็นสมาธิ ทำจิตให้บริสุทธิ์ ก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งการบูชาแล้วครับ

ปริศนาธรรมจากท่านั่งสมเด็จโต

  • กำมือทั้งสองไว้ระหว่างอก สองมือที่กำซ้อนกันอยู่นั้น แสดงถึงกรรม 2 อย่าง ได้แก่ กรรมดี และกรรมชั่ว
  • การที่ท่านยกขึ้นไว้ใกล้กับหัวใจนั้น หมายถึงใจเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดการกระทำต่าง ๆ ขึ้นมา
  • จึงให้ข้อคิดว่า การกระทำใด ๆ ของคนเรานั้น ทั้งทางกาย ทั้งทางวาจา และใจ ต้องใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนที่จะทำ พูด คิด ถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว ต้องมีสติ อย่าปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจมากเกินไป จงคิดใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและสมควรทำ