บทความพระพุทธศาสนา

อธิษฐาน ขอโชคลาภ จากบุญที่ทำมา เทวดาที่เป็นสหายเก่า

5 สิงหาคม 2019 | สิ่งนำโชค
เทวดา
เทวดา

เชื่อว่า การที่คนเราเกิดมาบนโลกนี้ ไม่ได้มาอย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย ต้องมี ต้องมีเหตุปัจจัยส่งผลมาให้เกิด บุญบาปเก่าก็ย่อมตามมาส่งผล ผมเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ ต่างก็ย่อมมีสิ่งเหล่านี้คอยเกื้อหนุนหรือคอยแวดล้อม

  • กรรมเก่า คำว่ากรรมหมายถึงทั้งกรรมดีที่เรียกว่าบุญ หรือกรรมชั่วที่เรียกว่าบาปค่อยตามติดหนุนส่ง (หรือบางท่านอาจจะบอกว่าเกิดมาเพราะอวิชชาผมว่ามันลึกเกินไป) แต่ผมเชื่อทุกคนเคยทำบุญมาก็ไม่น้อยถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ทั้งยังได้พบพระพุทธศาสนา
  • มีบุคคลที่เคยเป็นญาติกันมา ผมไม่รู้จะใช้คำไหน แต่ผมเชื่อว่า ในชาติก่อน ๆ ที่ผ่านมา จะต้องมีบุคคลที่เคยเป็นมิตรสหายกับเรา เป็นญาติกับเรา หรืออาจจะเคยเป็นคู่ครองเรามา เกิดมาร่วมสภาพแวดล้อมกับเรา แต่เรารู้ไม่ได้ว่าคนเหล่านั้นเกิดมาเป็นใครในปัจจุบันชาตินี้ อาจจะเกิดมาเป็นเพื่อน พ่อ แม่ พี่น้อง มิตร สหาย สัตว์เดรัจฉาน หรืออาจจะเกิดเป็นเทวดาก็ได้

ทำบุญใหม่ให้เชื่อมถึงบุญเก่า

การอธิษฐานบุญเก่าที่เคยทำมา ต้องมีข้อแม้ว่า เราต้องทำบุญใหม่ที่เป็นปัจจุบันด้วย เพื่อเป็นตัวเชื่อมถึงบุญเก่า ขอให้ทำบุญให้ถูกวิธี เอาง่าย ๆ ตามที่กายใจเราเอื้ออำนวย อย่างเช่น

  • ทำบุญตักบาตร
  • ถวายสังฆทาน
  • รักษาศีล
  • ปลอยนกปล่อยปลา
  • ทำความสะอาดห้องน้ำวัด ปัดกวาดศาลา ลานวัด
อานิสงส์
กรวดน้ำ อุทิศบุญ

สวดมนต์ อธิษฐานบุญให้ช่วย

สวดมนต์ เป็นการภาวนา ทำใจให้เบิกบานในพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ระลึกเทวดา อุทิศบุญให้แก่เทวดาผู้เคยเป็นมิตรสหายเรา ที่เคยเป็นญาติกับเรา หรือที่คอยปกปักรักษาเรา แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง ให้แก่สรรพสัตว์ เจ้ากรรมนายเวร แล้วอาศัยบุญใหม่สื่อถึงบุญเก่ามาช่วยหนุน อธิษฐานเป็นพลังแห่งบุญ ช่วยเกื้อหนุนเรา สำหรับบทสวดมนต์นั้น ผมจะเขียนในบทความต่อไปครับ

คลิกเลย….บทสวดมนต์ อธิษฐานบุญ ขอโชคลาภให้มา เทวดาให้ช่วย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง