บทความพระพุทธศาสนา

ปล่อยปลาหน้าเขียง คืออะไร ได้อานิสงส์อย่างไร ความหมายของการปล่อยปลาแต่ละชนิด

6 มกราคม 2022 | ธรรมะคุ้มครอง
ปล่อยปลาหน้าเขียง คืออะไร ได้อานิสงส์อย่างไร ความหมายของการปล่อยปลาแต่ละชนิด
ปล่อยปลาหน้าเขียง คืออะไร ได้อานิสงส์อย่างไร ความหมายของการปล่อยปลาแต่ละชนิด

ปลาหน้าเขียง คืออะไร

ปลาหน้าเขียง คือปลาที่ถูกนำมาจากบ่อหรือจากแหล่งที่อยู่อาศัยของมัน แล้วถูกลำเลียงมาที่ตลาดค้าปลาสดเพื่อถูกซื้อถูกฆ่าทำเป็นอาหาร หมายความว่าปลาทุกตัวที่ถูกลำเลียงมาที่ตลาดสดคือปลาที่จะต้องตายแน่ หากไม่มีคนซื้อไปปล่อย เปรียบเหมือนคนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้ว ถูกนำไปสู่หลักประหารแล้ว รอแต่การลงอาญาเท่านั้น

การปล่อยปลาหน้าเขียง คือการที่บุคคลมีจิตเมตตาต่อสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกและมีจิตกรุณาปรารถนาให้เขาได้พ้นจากความทุกข์อันเกิดจากมรณภัย จึงได้ซื้อปลาเหล่านั้นไปปล่อยในที่อันเหมาะสมหรืออย่างน้อยให้รอดพ้นจากความตายอันจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้

ปลาที่ซื้อจากกรมประมง ศูนย์เพาะพันธุ์ปลา บ่อเลี้ยงปลา หรือจากถุงที่แม่ค้าพ่อค้าทำขายเพื่อให้คนซื้อปล่อย ไม่ใช่ปลาหน้าเขียง (แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรปล่อย หรือไม่ได้บุญนะ แค่บอกว่าไม่ใช่ปลาหน้าเขียง) เพราะปลาเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกตัดสินประหารชีวิต ไม่ใช่ปลาที่จะถูกส่งไปฆ่า (ในขณะนั้น)

การปล่อยปลาหน้าเขียงมีอานิสงส์อย่างไร

ในส่วนขออานิสงส์นั้น อันที่จริงผมไม่สามารถแจกแจงได้อย่างชัดเจน ตายตัว เพราะผมไม่ใช่ผู้รู้หรือผู้กำหนดเรื่องบุญบาปหรืออานิสงส์ว่ามากน้อยแค่ไหน (พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้กำหนดหรือตัดสินบุญบาปของเรา) แต่สิ่งที่เราเชื่อคือการช่วยชีวิตของสัตว์ผู้ยังต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นได้บุญมากอานิสงส์มาก ด้วยเหตุนั้น การปล่อยปลาหน้าเขียงจึงเชื่อว่ามีอานิสงส์มาก เป็นต้นว่า

 • ทำให้เป็นผู้มีอายุยืนยาว
 • อยู่โดยปราศจากเวรภัย ไม่มีความหวาดระแวง
 • เป็นผู้มีผิวพรรณดี มีโรคน้อย
 • เป็นที่รักของคนทั้งหลาย ไปไหนก็ได้รับความช่วยเหลือ

อานิสงส์ของการปล่อยปลาหน้าเขียงที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ แม้ผมจะใช้คำว่าเชื่อว่า แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้หมดทุกข้อ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรกระทำมากกว่านั้นก็คือ การไม่จับสัตว์มาทรมาน การไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิด ไม่ค้าขายสัตว์เป็นทุกชนิดเพื่อนำไปฆ่าเป็นอาหาร (ไม่ได้หมายความว่าให้ฆ่าก่อนมาขายนะ เพราะได้กล่าวไว้แล้วว่าไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิด)

ปล่อยปลาหน้าเขียง
ปล่อยปลาหน้าเขียง

ความหมายของการปล่อยปลาแต่ละชนิด

ความหมายของการปล่อยปลาแต่ละชนิดนี้เป็นความเชื่อที่ปลีกย่อยลงมาอีก แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ เรื่องของบุญบาป หรือการให้ผลของกรรมนั้น เป็นไปได้ เช่น เรามีความเชื่อว่าปล่อยกบทำให้ลดเจ้ากรรมนายเวรลง ก็การปล่อยกบนั้นเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง เมื่อทำบุญแล้วเราก็อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้เขาได้อนุโมทนาด้วย หากเขาอนุโมทนานั้นหมายความว่าเขาให้อภัย ไม่มีเวรต่อกัน ก็ย่อมลดความเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกัน (เจ้ากรรมนายเวร คือคนที่มีเวรต่อกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องในอดีตชาติ)

ความเชื่อในการปล่อยปลาแต่ละชนิดนั้น ดังนี้

ปลาไหล หมายถึง ทำให้การเงิน การงานการเรียนจะราบรื่น ไม่ติดขัด
ปลาหมอ หมายถึงเพื่อสุขภาพ (หมอดูแลสุขภาพ)
ปลาบู่ หมายถึงทดแทนผู้มีพระคุณ (น่าจะได้คติมาจากเรื่องปลาบู่ทอง)
ปลาดุก หมายถึงศัตรูคู่แข่งแพ้พ่าย (ปลาดุกมีเงี่ยงเป็นอาวุธ)
ปลานิล หมายถึงทรัพย์สินเพิ่มพูน (ชื่อสอดคล้องกับเพชรนิลจินดา)
ปลาช่อน หมายถึงช้อนเงินทองสิ่งที่ซ่อนเร้นจะได้พบ (ชื่อคล้ายกับคำว่าช้อน และ ซ่อน)
ปลาทับทิม หมายถึงทำให้ครอบครัวเกิดความรักสามัคคีกัน (นึกถึงลูกทับทิมที่มีหลาย ๆ เม็ดรวมกันอยู่)
ปลาสวาย หมายถึงเงินทองคล่องตัว (ปลาสวายว่ายน้ำเก่ง คล่องแคล่ว)
ปลาขาว หมายถึง ปลานำโชค (สีขาว สีมงคล สีนำโชค)
ปลาจารเม็ด หมายถึง จะได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย (ตามชื่อ)
ปลาใน หมายถึง ได้เป็นเจ้าคนนายคน (น่าจะคำว่าใน เสียงคล้าย นาย หรือนายคน)
ปลาดุกเผือก หมายถึงปลามงคล (เป็นปลามงคล เป็นพญาปลา)
ปลาดำราหู หมายถึงสะเดาะเคราะห์ (นึกถึงราหูที่ชอบสีดำ)
ปล่อยกบ หมายถึงขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวร (น่าจะสื่อความหมายจากรูปร่างหรือกิริยาท่าทางของกบ)
หอยขม หมายถึง ทิ้งความขมขื่นจะร่มเย็นเป็นสุข (ตามชื่อ ขม พ้องกับขมขื่น)
หอยโข่ง หมายถึง หนทางโล่งเป็นผู้นำข้าทาสบริวารมาก (หอยโข่ง ปากกว้าง น่าจะสื่อความหมายว่าทำอะไรก็ราบรื่น สำเร็จได้ง่าย)
ตะพาบ หมายถึง ภัยคุกคามต่าง ๆ จะราบ อัมพาตจะดีขึ้นอายุมั่นขวัญยืน (อาศัยชื่อ)
เต่า หมายความความมีอายุยืนยาว (เต่าเป็นสัตว์มีอายุยืน)

ปล่อยปลาหน้าเขียง
ปล่อยปลาหน้าเขียง

ความเชื่ออื่น ๆ เกี่ยวกับการปล่อยปลา

 • ปล่อยปลาชนิดใด ห้ามกินปลาชนิดนั้น
  ไม่เกี่ยวกัน ต่างกรรมต่างวาระ ต่างเจตนากัน การกินไม่ได้เป็นบาป แต่การฆ่า การซื้อมาฆ่า การสั่งให้คนอื่นฆ่าต่างหากที่เป็นบาป และเป็นบาปกับปลาและสุตว์ทุกชนิดด้วย
 • ซื้อปลาหน้าเขียงมาปล่อยในแหล่งน้ำที่ปลาอื่นเป็นศัตรูเป็นบาป บางคนยกตัวอย่าง เช่น ถ้าหากมีคนจับคุณไปปล่อยไว้ในป่ารกชัฏ เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ดุร้าย คุณจะรู้สึกอย่างไร? ตอบ…ถ้าผมกำลังถูกประหารชีวิต แล้วมีคนเสนอให้ผมไปอยู่ในป่าที่มีเสือ ผมเลือกเสี่ยงไปอยู่ในป่าเสือ เพราะเราอาจจะหลบหลีกหรือต่อสู้ได้ อาจจะมีชีวิตรอดออกมาได้
  ปลาหน้าเขียงคือปลาที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแล้ว รอแต่การลงมีดเท่านั้น ขณะที่เราเห็นเราเกิดความสังเวชว่าสัตว์ทั้งหลายก็รักตัวกลัวตายเช่นกัน เกิดเป็นความกรุณาปรารถนาให้เขาได้พ้นจากความทุกข์นั้นจึงได้ซื้อไป คือมีจิตคิดจะให้เขาได้พ้นจากจุดนั้นเสียก่อน ทำอย่างไรจะไม่ให้มันถูกฆ่าตาย จึงได้ซื้อไปปล่อย นี่ก็เกิดบุญขึ้นแล้ว เมื่อซื้อไปปล่อยก็ต้องหาแหล่งปล่อยที่เหมาะสมเพื่อให้เขาจะได้มีความสุขต่อไป นั่นคือความเมตตาปรารถนาให้เขามีความสุข
 • การปล่อยปลาต้องมีพิธีกรรมอะไรไหม ?
  ไม่ต้องมีพิธีกรรมใด ๆ เมื่อจิตเป็นกุศลอันประกอบด้วยเมตตากรุณาเกิดขึ้นเมื่อใด สามารถทำความดีซื้อปลา ไถ่ชีวิตปลานำมาปล่อยได้ทันที โดยไม่ต้องเลือกวันเวลา
 • จำเป็นต้องเลือกชนิดปลาไหม
  สัตว์ทุกชนิดต่างก็รักตัวกลัวตายทั้งนั้น ทุกชีวิตมีค่าเหมือนกัน ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของปลาชื่อหมอ มีค่ามากกว่าชีวิตของปลาชื่อดุก ฉะนั้น จึงไม่จำเป็นต้องเลือกชนิดปลา
 • ปล่อยปลากี่ตัวดี
  สัตว์ทุกตัวย่อมรักตัวกลัวตาย อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ฉะนั้นปล่อยกี่ตัวก็ดีทั้งนั้น ยิ่งปล่อยมากยิ่งดี เหมาทั้งตลาดนำไปปล่อยยิ่งดีต่อปลา (พูดถึงการปล่อยปลานะยิ่งมากยิ่งดี ไม่ได้พูดถึงเรื่องเสียเงินซื้อ คนละประเด็นกัน)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง