บทความพระพุทธศาสนา

คาถา นะ โม พุท ธา ยะ สวดง่าย ได้พลังแห่งจิตสัมผัสสู่พระพุทธคุณ หนุนด้วยธาตุทั้ง 5

5 สิงหาคม 2019 | คาถา

บทความนี้ ผมขอรวมคาถาที่เกี่ยวกับ นะ โม พุท ธา ยะ ไว้ ถ้าเจอที่ไหน ก็จะนำมาบันทึกไว้ที่นี่ครับ อย่าลืมว่า ทุกคาถาต้องตั้ง นะโม 3 หนก่อนครับ แต่ถ้าสวดต่อจากบทอื่น ๆ ตั้งนะโมครั้งแรกครั้งเดียวก็ได้ครับ

พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

ความหมายของ นะ โม พุท ธา ยะ

ะ โม พุท ธา ยะ เรียกว่า พระคาถาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ หรือแก้ว 5 ประการ ที่ค้ำชูโลกธาตุไว้ในภัทรกัป

นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ พระพุทธเจ้าพระองค์ที่หนึ่ง ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ 12 ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

โม หมายถึง พระโกนาคม พระพุทธเจ้าพระองค์ที่สอง ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ 21 ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี

พุท หมายถึง พระกัสสปะ พระพุทธเจ้าพระองค์ที่สาม ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ หรือ เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ 6 ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคล หรือสะเดาะเคราะห์

ธา หมายถึง พระสมณะโคดม พระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่ คือพระองค์ปัจจุบันนี้ ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ 7 ใช้ด้านการล่องหน กำบังตน

ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าคือพระองค์ถัดไป ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ 10 เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง 5 ก็จะเป็นพระพุทธคุณทั้ง 56 ประการ

พระคาถามหาเสน่ห์

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่
พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา
นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด
ยะกระหวัดจิต……ชื่อนาม (ของคนที่เรารัก) ……รักอย่าละ
ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ

สวดอย่างน้อย 3 จบ ก่อนนอน หรือเสกเป่าชื่อเขา รูปภาพเขา ขณะสวดพยายามนึกถึงเขา

คาถามหาเสน่ห์เสกแป้งผลัดหน้า เมตตามหานิยม

นะเมตตา โมกรุณา พุทปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู สัพพะปะสิทธิมัง ปิยัง มะมะ

ใช้เสกแป้งผัดหน้าหรือเสกน้ำหอมลูบไล้ไปทั่วใบหน้าและร่างกาย

คาถามัดใจมหาเสน่ห์

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง
นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ

ภาวนาก่อน ทำให้คนรักคิดถึงเรา รักเราแล

คาถาบูชาเมีย
คาถาบูชาเมีย

คาถาบูชาอิ่น เครื่องรางประเภทเรียกจิต ผูกใจ

นะรำพัน โมคิดถึง พุทนอนมิเต็มตา ธาให้ทุรนทุราย ยะให้มาหากู
พุทโธละลวย ธัมโมละลวย สังโฆละลวย
จิตติ นิมิตติ เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ

คาถาเสกสีผึ้ง หลวงพ่อสังข์ สุริโย วัดนากันตม เสก 7 ครั้ง

นะ ให้จิต ชื่อ……….มึงแดงเป็นสายเลือด
โม ให้วิญญาณ ชื่อ…….มึงเดือดเป็นไฟ
พุท ให้วิญญาณ ชื่อ…..มึงไกวปานอู่
ธา ให้วิญญาณ ชื่อ….มึงอยู่ไม่ได้
ยะ ให้วิญญาณ ชื่อ….มึงร้องไห้มาหากูด้วย
“นะโมพุทธายะ อาคัจฉาหิ อิติวัตตัพโพ อาคัจฉาหิ”

คาถามหาละลวย (ฉะบับเก่า)

นะ ละลวย หันตะวา โม เมามัว พุท พาตัว (…ชื่อ…) มาหากู ธา สมสู่ ยะ อยู่ด้วยกันจนตาย
นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ (สวด 5 จบ)

คาถามหาละลวยนี้ เป็นคาถาฉบับเก่าแก่แต่โบราณ ท่านให้ท่องคาถามหาละลวยนี้ 5 จบ แล้วเป่าเสกใส่เครื่องดื่มหรือของกิน ให้คนที่เรากินตามที่เอ่ยถึงในคาถา มีความเชื่อแต่โบราณมาว่า เมื่อเขาหรือเธอได้กินเเล้ว ก็จะคิดถึงแต่เรา ใบหน้าเราจะลอยวนเวียนอยู่ในใจเค้าตลอดเวลา โหยหาแต่เรา ต้องการมาพบมาพูดคุยกับเราอีก คาถามหาละลวยนี้ เป็นอีกหนึ่งคาถาที่ผมต้องท่องจำไปใช้ให้ได้