บทความพระพุทธศาสนา

คาถาตบมือเป็นมหาอำนาจ คาถาป้องกันตัว คาถาป้องกันภัย

15 ธันวาคม 2019 | คาถา
ตบมือ
คาถาตบมือเป็นมหาอำนาจ คาถาป้องกันตัว คาถาป้องกันภัย

ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว
พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ

วิธีใช้คาถาป้องกันตัว : .ให้ท่องภาวนาแล้วเป่าใส่มือ ใช้มือประกบตบดัง ๆ จะทำให้รู้สึกปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย ไม่ว่าจากคนหรือสัตว์

คาถา เป็นศาสตร์โบราณ บางคนก็ใช้ได้ผล บางคนก็ใช้ไม่ได้ผล ขึ้นอยู่สภาพจิตใจของผู้นำไปใช้ด้วยว่ามีความศรัทธาเชื่อมั่นเพียงใด มีการฝึกฝนทางด้านจิตใจมากน้อยแค่ไหน กำลังศรัทธา กำลังสมาธิของคุณต้องมีพร้อมด้วย