บทความพระพุทธศาสนา

คาถาขับรถ คาถาเบิกทาง เดินทางไกล ไม่ประมาท ดื่มน้ำเมาต้องไม่ขับ

14 ธันวาคม 2019 | คาถา
ผู้หญิงขับรถ
คาถาขับรถ เดินทางไกล ไม่ประมาท ดื่มน้ำเมาต้องไม่ขับ

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

วิธีใช้คาถาขับรถ : ให้ภาวนาก่อนขับรถ เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิดเรื่อง ไม่หลับใน ปราศจากโจรภัย ป้องกันอันตรายที่เกิดจากคนและสัตว์

คาถาขับรถนี้ เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่ในบท กรณียเมตตปริตร หรือ กรณียเมตตสูตร แต่ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าให้สวดก่อนขับรถนะครับ แต่เราคำตรัสของพระองค์มาประยุกต์ใช้ คำไหนที่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าเป็นมงคลทั้งนั้นครับ ภาวนาไปเถิด หากจะแปลคาถานี้ก็ประมาณว่า “เมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้อง ขวาง ไม่คับแคบไม่มีเวร ไม่มีศัตรู” เป็นการแผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์ เป็นการเบิกทางก่อนทำการขับรถออกไป แม้เดินทางไกลไปต่างแดน ขึ้นรถ ลงเรือ นั่งเครื่องบิน หรือเดินเท้าไปก็สามารถที่จะภาวนาคาถานี้ได้

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ประมาทดีที่สุด ดื่มน้ำเมา เหนื่อย เพลีย ง่วง คุมสติตัวเองไม่อยู่ ต้องไม่ขับครับ