บทความพระพุทธศาสนา

คาถาตวาดศัตรู เมื่อได้ยินเสียงเรา ทำให้มันล้มทั้งยืนไปเลย

13 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาตวาดศัตรู
คาถาตวาดศัตรู

คาถาตวาดศัตรู

ภะ กะ สะ จะ

ถ้าจะกระทำสิงหนาทให้เป็นที่เกรงกลัวเกรงขามแก่ศัตรู ให้ภาวนาคาถานี้แล้วตวาดมัน บังเกิดความตกใจกลัวยิ่งนัก ให้ภาวนาด้วยคาถาบทนี้ ภะกะสะจะ ภาวนาให้ได้ 16 คาบ ตวาดออกไปมันได้ยินเสียงมันก็ล้มทั้งยืนแล