บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

4 กรกฎาคม 2019 | คาถา
หลวงปู่ทวด
หลวงปู่ทวด

คาถาบูชา หลวงปู่ทวด

ตั้งนะโม ๓ จบก่อน

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา (๓ จบ หรือมากกว่านั้นก็ได้)

การบูชาหลวงปู่ทวด 

มีบ้างท่านกล่าวว่าให้บูชาท่านด้วย
– ธูปแขก ๙ ดอก
– มะลิขาว ๙ ดอก
หรือจะบูชาท่านในกรณีที่ไม่มีเครื่องบูชาใด ๆ ก็ได้ ขอให้ระลึกถึงท่าน แล้วทำการสวดพระคาถาข้างบน

พระบูชา ที่ควรมีไว้ประจำบ้าน
สวดมนต์ ไหว้พระ

อานุภาพแห่งคาถาหลวงปู่ทวด

การใช้คาถาบทนี้ คือ ให้ทำการสวดภาวนาพระคาถานี้ ก่อนขึ้นรถ ลงเรือ ติดต่อค้าขาย จักเกิดความเป็นสิริมงคล มีโชคลาภมากมาย ค้าขายดี เมื่อหมั่นสวดภาวนาคาถาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดนี้แล้ว จักบังเกิดสิ่งอัศจรรย์แก่ตัวท่านและครอบครัวได้ และหากได้ท่องเป็นประจำก็จะช่วยคุ้มครองให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายได้ เช่นเดียวกับการได้แขวนบูชาพระหลวงปู่ทวดนั่นเอง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง