บทความพระพุทธศาสนา

สวดมนต์ให้เข้ากับโฉลกกับบทสวดมนต์พิเศษ ต้อนรับปีใหม่ 2565

1 ธันวาคม 2021 | คาถา, ธรรมะคุ้มครอง
สวดให้เข้ากับโฉลกกับบทสวดมนต์พิเศษ ต้อนรับปีใหม่ 2565
สวดมนต์ให้เข้ากับโฉลกกับบทสวดมนต์พิเศษ ต้อนรับปีใหม่ 2565

สวดมนต์ให้เข้ากับโฉลกกับบทสวดมนต์พิเศษ ต้อนรับปีใหม่ 2565

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นอกจากชาวไทยชาวพุทธจะนิยมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม สมาทานศีล ปล่อยนกปล่อยปลา ขอพรจากเทพเทวาและผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว ยังมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งนิยมทำกันเป็นหมู่หรือภายในครอบครัว หรือทำคนเดียวก็ยังได้ นั่นคือการสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

บทความนี้ผมจะแนะนำบทสวดมนต์ที่เข้ากับโฉลกในวันขึ้นปีใหม่ 2565

1.สวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

ทำการสวดมนต์ไหว้พระตามบทสวดมนต์ตามปกติที่เคยสวด เน้น บทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ อิติปิ โส ภะคะวา ฯลฯ, สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ฯลฯ, สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ฯลฯ เป็นต้น

2.สวดคาถาบารมี 30 ทัศ

3.สวดมนต์บทประจำวันเสาร์

เนื่องจากวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ตรงกับวันเสาร์ ให้สวดมนต์บทประจำวันเสาร์ ดังนี้

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต,
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ
(10 จบ)

ตามด้วยบทว่า

โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ (10 จบ)

4.บูชาพระธาตุประจำปีฉลู

โบราณถือว่า พระธาตุลำปางหลวง วัดลำปางหลวง เกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และถือว่าเป็นพระธาตุประจำปีฉลู ฉะนั้น ควรได้น้อมระลึกถึง สักการบูชา ด้วยการกล่าวคำบูชา ดังนี้

ปายุตาภูตา อะนุรานุภาวา จิรังปติฏฐิโต สัมภะกัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อันตุราภิเทยยา นิมามิ หันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระกัสสะปัง นราตะ ธาตุโย เมฆิยะมหาเถระโร กัณณะธาตุฏฐะเปติ มหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ

5.สวดมนต์บทอื่น ๆ ที่เคยสวด หรือต้องการจะสวดเพิ่มเติม เพื่อความเป็นสิริมงคล

6.บทแผ่เมตตา

7.บทอุทิศส่วนกุศล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง