บทความพระพุทธศาสนา

กุศลกรรมบถ 10 บุญรักษา พระคุ้มครอง ป้องกันภัย อันตรายไม่มี

30 พฤศจิกายน 2021 | ธรรมะคุ้มครอง, แบ่งปัน
วันพุธ บุญรักษา พระคุ้มครอง ป้องกันภัย อันตรายไม่มี
วันพุธ บุญรักษา พระคุ้มครอง ป้องกันภัย อันตรายไม่มี ที่มาของภาพแต่ง พระคุ้มครอง.com

วันพุธ บุญรักษา พระคุ้มครอง ป้องกันภัย อันตรายไม่มี

บุญ คือความดีที่ทำทางกาย วาจา ใจ โดยการปฏิบัติในกุศลกรรมบถ อันเป็นทางแห่งกรรมดี ทางทำดี ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่ความสุขความเจริญ 10 ประการ ได้แก่

กายกรรม 3 ประการ

1.ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือทำลายชีวิตผู้อื่น

2.ไม่ลักขโมย ไม่ยึดเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ใช้ให้คนอื่นขโมย

3.ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ผิดต่อลูกของคนอื่นที่พ่อแม่รักหวงแหนอยู่ ไม่ผิดต่อคู่ครองของตนเองและคู่ครองผู้อื่น

วจีกรรม 4 ประการ

4.ไม่พูดเท็จ ไม่เขียนข้อความเท็จ ไม่หลอกลวงคนอื่น

5.ไม่พูดส่อเสียดให้คนอื่นเข้าใจผิด

6.ไม่พูดคำหยาบคายทำร้ายจิตใจคนอื่น

7.ไม่พูดเพ้อเจ้ออย่างคนขาดสติ

มโนกรรม 3 ประการ

8.ไม่โลภอยากได้ของคนอื่น ไม่มุ่งทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตนเอง ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต

9.ไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น ให้มีแต่จิตเมตตา

10.เห็นชอบตามคลองธรรม เชื่อว่าทำดีดีจริง ทำชั่วส่งผลชั่วร้ายจริง

เมื่อทำดีด้วย กาย วาจา ใจ ตามที่กล่าวมานี้ ย่อมเป็นบุญ บุญนั้นแหล่ะย่อมรักษาเราไม่ให้เดือดร้อนทั้งภพนี้และภพหน้า

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง