บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชามีดหมอ เสกอาวุธ Khatha Bucha Mitmo

25 กรกฎาคม 2019 | คาถา
มีดหมอของหลวงพ่อกวย
มีดหมอของหลวงพ่อกวย

คาถาบูชามีดหมอ เสกอาวุธ Khatha Bucha Mitmo (4 types of weapons of God)

สักกัสสะ วะชิราวุธัง
ยะมัสสะ นัยนาวุธัง
อาฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
จัตตาโร วา อาวุธานัง
เอเตสัง อานุภาเวนะ
สัพเพ ยักขา ปะลายันติ.

Sak Kat Sa Wa Chi Ra Wu Thang
Ya Mat Sa Naiyana Wu Thang
A La Wa Kat Sa Thu Sa Wu Thang
Wetsuwan Nat Sa Kha Tha Wu Thang
Chatta Ta Ro Wa A Wu Tha Nang
E Te Sang A Nu Pha We Na
Sap Phe Yak Kha Pa La Yan Ti.

มีดหมอ หลวงพ่อบุญมี วัดสมอคอน

มีดหมอ
มีดหมอ

มีดแห่งมนตรา สืบสานกันมาอย่างยาวนาน “มีดหมอ”

คาถาเสกมีดหมอ อาวุธต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีพลังอำนาจในการขับไล่ภูตผีปีศาจ หรือสิ่งชั่วร้าย อัปมงคลต่าง ๆ เช่น เสกใส่ มีดหมอ ขวาน มีดทั่วไป แส้หวาย เสกใส่ผ้า ใส่ด้ายผูกแขนก็ได้ หรือแม้แต่เสกเป่าใส่กำปั้นของตนเองก็เป็นพลังนักแล ตามแต่จะใช้ คาถาบทนี้ เน้นอานุภาพแห่งอาวุธของเทพทั้ง 4 อันได้แก่

วชิระ ของพระอินทร์
นัยตา ของพระยม
ผ้าแดง ของอาฬวกะยักษ์
กระบอง ของท้าวเวสสุวรรณ

contact ติดต่อ
contact ติดต่อ

มีดหมอหลวงพ่อกวย อานุภาพครอบจักรวาล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง