บทความพระพุทธศาสนา

พุทธคุณหวายลูกนิมิต ของดีที่หลายคนมองข้าม

25 กรกฎาคม 2021 | เครื่องราง
พุทธคุณหวายลูกนิมิต ของดีที่หลายคนมองข้าม
พุทธคุณหวายลูกนิมิต ของดีที่หลายคนมองข้าม

หวายลูกนิมิต คืออะไร

หวายลูกนิมิต คือเส้นหวายที่ใช้ห่อหุ้มรองรับลูกมิตไว้ก่อนที่จะทำพิธีผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิตเพื่อใช้เป็นเขตสีมา ซึ่งภายในสีมานี้จะสร้างโรงอุโบสถไว้ถือว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์สำหรับทำสังฆกรรมของพระสงฆ์

ทำไมหวายลูกนิมิตจึงศักดิ์สิทธิ์

ทำไมจึงเชื่อว่าหวายลูกนิมิตมีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นหวายที่ผ่านพิธีกรรมสงฆ์ เป็นหวายที่รองรับลูกนิมิตก่อนที่จะถูกตัด ซึ่งลูกนิมิตแต่ละลูกนั้นเปรียบเหมือนดังพระอรหันต์ประจำทิศทั้ง ๘ ได้แก่

๑. ทิศบูรพา พระโกณฑัญญะ เป็นอรหันต์ประจำทิศ ผู้เป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา

๒. ทิศอาคเนย์ พระมหากัสสปะ เป็นอรหันต์ประจำทิศ ผู้ทรงคุณด้านธุดงควัตร

๓. ทิศทักษิณ พระสารีบุตร เป็นอรหันต์ประจำทิศ ผู้เลิศด้านปัญญา

๔. ทิศหรดี พระอุบาลี เป็นอรหันต์ประจำทิศ ผู้เลิศในด้านพระวินัย รอบรู้ด้านพระวินัย

๕. ทิศประจิม พระอานนท์ เป็นอรหันต์ประจำทิศ ผู้เลิศในทางพหูสูต เรียนรู้มามาก

๖. ทิศพายัพ พระควัมปติ เป็นอรหันต์ประจำทิศ ผู้เลิศในทางลาภและรูปงาม

๗. ทิศอุดร พระโมคคัลลานะ เป็นอรหันต์ประจำทิศ ผู้เลิศทางมีฤทธิ์มา

๘. ทิศอีสาน พระราหุล เป็นอรหันต์ประจำทิศ ผู้เป็นเลิศทางการศึกษา

ส่วนลูกนิมิตกลางอุโบสถหรือกลางสีมา หมายถึงพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ท่านกลางพระอรหันต์เอตทัคคะทั้ง ๘ ทิศ

ปกติแล้วงานผูกพัทธสีมา ฉลองอุโบสถ จะมีงานพุทธาภิเษกด้วย โดยจะนิมนต์พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณมาเจริญบทพุทธาภิเษกและอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคล หวายลูกนิมิตจึงเป็นหนึ่งในวัตถุที่อยู่ในพิธีมหาพุทธาภิเษกนั้น

อีกประการหนึ่ง หวายลูกนิมิต รวมทั้งลูกนิมิตด้วย ได้รับน้ำพระพุทธมนต์ บทสวดมหามงคล การเจิม การเสกคาถากำกับ การเจิมและตัดโดยบุคคลผู้มีเกียรติ มียศตำแหน่ง หรือมีอำนาจในบ้านเมือง จึงเชื่อกันว่าหวายลูกนิมิตมีความศักดิ์สิทธิ์

พุทธคุณของหวายลูกนิมิต

  • กันภูตผีปีศาจ กันผีปอบ
  • กันคุณไสยมนต์ดำ กันสิ่งไม่ดีที่เกิดจากมนต์คาถา
  • ขับไล่ภูตผีปีศาจ ขับไล่ปอบ
  • เป็นอุด โดยใช้คาถาบทว่า “อุดธังอัดโธ โธอุดธังอัด นะอุด โมอัด พุทยัด ธาปิด ยะอุด” กลั้นใจเสก
  • เป็นมหาอำนาจ ผู้คนเกรงขาม
  • หวายลูกนิมิตเป็นหนึ่งในเครื่องมงคลที่นิยมใช้มาแต่โบราณ
  • แคล้วคลาดปลอดภัย
  • หากถูกผีเข้า อธิษฐานทำน้ำมนต์ดื่มและประพรมขับไล่ภูตผีปีศาจ สิ่งไม่ดีออกไป
  • อธิษฐานทำน้ำมนต์ดื่มรักษาโรค
  • นอกจากนั้นหวายลูกนิมิตยังมีพุทธคุณด้านมหานิยมเรียกคนมาสู่ร้านค้าอีกด้วยเหมือนอย่างที่เรียกคนมาในงานผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิต

สำหรับภาพประกอบบทความหมายลูกนิมิตนี้ ภาพกลางผมนำมาจากเว็บไซต์ tnews.co.th ส่วนภาพหวายลูกนิมิตซ้ายขวาเป็นของผมองค์ ซึ่งเป็นหวายลูกนิมิตเก่าถูกแกะเป็นพระสมเด็จจึงเพิ่มความศักดิ์สิทธิมากยิ่งขึ้น เด่นในด้านมหาอำนาจ คือป้องกันเป็นหลัก ตามด้วยคุ้มครองป้องกันภัย สุดท้ายเป็นเมตตามหานิยม ใครสนใจเช่าบูชาได้ที่ เงินโบราณ หวายลูกนิมิต แกะเป็นพระ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง