บทความพระพุทธศาสนา

พ. พาน ก้านธูปมหัศจรรย์ พันด้วยสายสิญจน์ มีกินไม่มีอด ของหลวงปู่เย็น ทานรโต

15 เมษายน 2020 | เครื่องราง
ตัว พ. พาน ก้านธูปมหัศจรรย์ ของหลวงปู่เย็น ทานรโต
ตัว พ. พาน ก้านธูปมหัศจรรย์ พันด้วยสายสิญจน์ มีกินไม่มีอด ของหลวงปู่เย็น ทานรโต

หลวงปู่เย็น ทานรโต วัดสระเปรียญ จ.ชัยนาท พระผู้ได้รับวิชาการสร้างตัว พ.พาน จากหลวงปู่โลกอุดร ซึ่งเป็นการสร้างเครื่องรางแบบง่าย ๆ จากวัสดุที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งพระท่านใช้ทุกวัน นั่นคือ จากก้านธูปที่จุดแล้วและด้ายสายสิญจน์

ความเป็นมาของตัว พ. พาน ก้านธูปมหัศจรรย์ ของหลวงปู่เย็น ทานรโต

ในสมัยที่หลวงปู่เย็นท่านยังเป็นพระหนุ่มท่านได้มาพักที่วัดระฆัง ฝั่งธนบุรี ขณะที่ท่านนั่งพักอิริยาบถในกุฏิก็ได้เห็นพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินผ่านมา มีรูปร่างหน้าตากิริยาน่าเลื่อมใสยิ่งนัก ใบหน้าเอิบออิ่มดูไม่แก่ แม้จะมีเกศานั้นขาวโพลนไปหมดก็ตาม มีรูปร่างสูงใหญ่ ครองจีวรสีคล้ำตามแบบพระธุดงค์ที่อาศัยอยู่ในป่า ท่านจึงได้นิมนต์พระรูปนั้นเข้ามาที่กุฏิ ทำการต้อนรับด้วยเครื่องต้อนรับมีน้ำร้อนน้ำชาเป็นต้น จากนั้นท่านจึงได้สนทนาถามไถ่ความเป็นไปเป็นมาของพระธุดงค์ ซึ่งพระธุดงค์ก็ได้อธิบายความเป็นไปเป็นมาของท่านว่าไปที่ไหนมาบ้าง การธุดงค์ต้องทำอย่างไร อะไรเป็นเครื่องรักษาพระธุดงค์ให้พ้นจากภยันตรายเมื่อต้องอาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพัง

จากนั้นพระธุดงค์ลึกลับรูปนั้นก็ได้หยิบก้านธูปที่จุดหมดดอกแล้วขึ้นมาก้านหนึ่งแล้วจึงนำมาหักเป็นสี่จังหวะ จากนั้นท่านจึงหยิบฝ้ายสายสิญจน์ขึ้นมาพันไปมารอบก้านธูปพร้อมกับบริกรรมคาถากำกับ จนสำเร็จเป็นรูปตัว “พ.พาน” จึงได้ส่งให้หลวงปู่เย็น…..พระธุดงค์รูปนั้นท่านได้เมตตาอธิบายถึงสรรพคุณและถ่ายทอดวิชาการสร้างตัว “พ. พาน” ให้กับ หลวงปู่เย็นจนหมดสิ้น หลวงปู่เย็นท่านรับ “พ.พาน” จากพระภิกษุลึกลับรูปนั้นด้วยความปลาบปลื้มใจยิ่งนัก เมื่อหลวงปู่เย็นก้มกราบท่านลงสามครั้งแล้ว พอเงยหน้าขึ้นมาพระธุดงค์รูปนั้นก็ได้อันตรธานหายไปอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งท่านมาทราบที่หลังจากการเห็นรูปภาพว่า พระธุดงค์รูปนั้นก็คือ หลวงปู่โลกอุดร นั่นเอง

ความหมายของตัว พ. พาน ก้านธูปมหัศจรรย์

 • พ.พานวิเศษ”นี้หมายถึง “แก้วสารพัดนึก” หมายถึง นึกอยากได้หรือต้องการอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจปรารถนา ผู้ใดมีไว้ครอบครองตั้งมั่นในศีลธรรม ในความดีงาม ก็จะได้สมใจนึก
 • ตัว “พ” นี้ เป็นของวิเศษยิ่งนัก อันเกิดจากพระวาจาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสไว้ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ “พอ พอ แล้วใครไม่ต้องเป็นครูสอนเราแล้ว” (ไม่รู้ว่าคำนี้มีบันทึกในพระไตรปิฎกหรือไม่นะครับ)
 • ตัว พ.พาน เป็นเครื่องหมายแทน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • ตัว พ.พาน หมายถึง พ่อแม่ ผู้ให้กำเนิด
 • ตัว พ.พาน คือตัวพระ
 • ตัว พ.พาน คือตัวพอ ความพอ คือธรรมอันวิเศษสุด หยุดที่พอ ก็จะพบความสงบ ไม่รู้สึกอด ไม่รู้สึกบกพร่อง ไม่กระวนกระวายกระหายอยากได้อะไรอีก
 • ตัว พ.พาน หมายถึงได้ทั้ง พรหม ผู้ทรงพรหมวิหารสี่

พุทธคุณของ ความหมายของ พ. พาน ก้านธูปมหัศจรรย์

 • เป็นดังแก้วสารพัดนึก แล้วแต่จะอธิษฐานบูชา
 • เมตตามหานิยม คนรักใคร่เอ็นดู
 • ส่งเสริมด้านอาชีพการงานสุจริต ให้มีกินมีใช้ ไม่อดอยาก
 • แคล้วคลาดปลอดภัยจากอยันตรายทั้งหลายทั้งปวง

คาถาบูชา พ. พาน ก้านธูปมหัศจรรย์

 1. ตั้ง นะโม 3 จบ น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หลวงปู่เย็น บิดามารดา ครูอาจารย์ทั้งหลาย
 2. กล่าวคำบูชาว่าดังนี้ ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เม.
 3. หากต้องการให้ช่วยอะไร ให้อธิษฐานตามปรารถนา และให้เรียก ตัว พ.พานว่าพ่อ เสมอ เรียกเพราะ เป็นต้นว่า พ่อจ๋า ช่วยลูกด้วย….
 4. หากต้องการภาวนาอย่างย่อ ภาวนาทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ ให้ภาวนาว่า อิสวาสุ (อ่านว่า อิ-สะ-วา-สุ คำว่า สะ ให้อ่านเร็ว ออกเสียงสั้น ๆ เหมือน อะ กึ่งเสียง)

ข้อมูลและภาพจาก www.tnews.co.th และ facebook จ๋ง ตันติวุฒิ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง