บทความพระพุทธศาสนา

จุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเอง

15 เมษายน 2020 | เรียกจิต
จุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเอง
จุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเอง

การจุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเองที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ เป็นวิธีที่ผมทำมา และมันก็เป็นวิธีการ หรือพิธีการเท่านั้น ส่วนคนรักจะกลับมาจริงหรือไม่ ผมไม่สามารถจะยืนยันได้ 100 % ครับ แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ ไม่ได้ทำให้ท่านสิ่นเปลืองอะไรมากมาย ไม่เป็นผลเสียของผู้ทำ หรือบุคคลที่เราเรียกมา

หลักการในพิธีจุดเทียนเรียกจิต

 1. ขออำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เทวดาประจำกายเราและเขา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราและเขาเคารพนับถือ
 2. อาศัยมนต์คาถาที่สวดด้วยความศรัทธาจริง ความตั้งใจจริง
 3. อาศัยสีผึ้ง น้ำมันว่านต่าง ๆ
 4. ที่สำคัญคือความตั้งใจจริงของเราที่แสดงออกทางกระทำผ่านพิธีกรรม

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. รูปภาพของคนที่เราจะเรียกจิตมา พร้อมด้วยวันเดือนปีเกิด
 2. เทียน ผมใช้เทียนที่ทำจากขี้ผึ้งแท้
 3. ปากกา
 4. สีผึ้ง หรือน้ำมันว่าน น้ำมันมหาเสน่ห์ทั้งหลาย
จุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเอง
จุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเอง

ขั้นตอนการจุดเทียน สวดคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมาด้วยตนเอง

 1. เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของคนที่เราต้องการเรียกบนรูปเขา (ที่ต้องมีรูปเพื่อให้จิตหรือเจตนาของเราสื่อถึงคนที่เราจะเรียกได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หากไม่มีรูปขณะสวดคาถาก็ต้องนึกถึงหน้าเขาให้ได้)
 2. ใช้ปากกาเขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดของเรา และชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดของคนที่เราจะเรียกจิตมาบนลำเทียน
 3. อธิษฐานทาสีผึ้งหรือน้ำมันมหาเสน่ห์ลงบนลำเทียน
 4. นำรูปมาวางไว้ในระดับที่เราจะมองเห็นในเวลาสวดคาถา วางไว้ข้างเทียนที่เราตั้งไว้แล้ว
 5. สวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัย อธิษฐานถึงเทวดาประจำกายเราและเขา พระภูมิพระจำบ้านเราและเขา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราและเขาเคยไม่กราบไหว้มา (ไม่เคยไปด้วยกันก็ไม่เป็นไร แต่เชื่อว่าเขาต้องเคยไปแน่นอน) นึกถึงบุญกรรมหรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่เคยชักนำให้เราและเขาได้รู้จักกันและรักกัน ขอบุญกรรมหรือสิ่งศักดิ์สัทธินั้นหวนมาอีกครั้งให้เขาได้กลับมาอีก ขอบารมีครูอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ปลุกเสกอธิษฐานสีผึ้งนี้มา ขอให้ท่านมาช่วยและให้สำเร็จตามปรารถนา ขออำนาจแห่งมนต์คาถาจงให้สำเร็จตามความประสงค์ ขอกำลังแห่งความตั้งใจทำนี้จงสำเร็จตามความมุ่งมั่น แล้วสวดบทอุทิศส่วนบุญ จากนั้นจุดเทียน สวดคาถาดังนี้

พุทโธจับจิต ธัมโมจับใจ สังโฆรักใคร่ พุทโธจงมา ธัมโมมามา สังโฆมาหา
นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธาจับใจ ยะรักใคร่ จงร้องให้มาหากู ด้วยนะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ

จิต ไอ้ / อี ……. เอ่ยชื่อนามสกุล (ของคนที่เรารักหรือต้องการ) ……เห็นหน้ากู จงรักมิรู้หน่าย หลงมิรู้คลาย อยู่ที่ไหนก็ขอให้กลับมา พุทธังสะกด ธัมมังสะกด สังฆังสะกด โอมจิตติจิตตัง จิตมะนุสสานัง ปิยังมะมะ มามะมามา ชีวะจิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณัง คัจฉามิ.

สวดอย่างน้อย 7 จบ หรือสวดกี่จบก็ได้ สวดจนเทียนดับก็ได้ ขณะที่สวดให้นึกถึงหน้าเขา หรือเพ่งไปที่รูปของเขา ทำแบบนี้ทุกคืนเรื่อย ๆ อย่าใจร้อน

การจุดเทียนเรียกจิตนี้ อาศัยอำนาจบุญกุศล หรือเทวดาประจำตนให้ช่วยเหลือ ฉะนั้น ควรที่จะหมั่นทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดาประจำกายเราและเขา ผูกมิตรกับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้ ก็จะทำให้ง่ายหรือเร็วยิ่งขึ้นได้