บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสูบจิตคนที่เรารัก ให้มีจิตปฏิพัทธ์รักใคร่ในตัวเรา

7 มกราคม 2022 | เรียกจิต
คาถาสูบจิตคนรัก
คาถาสูบจิตคนรัก

เมื่อความรักเกิดกับจิตดวงใด ย่อมทำให้จิตดวงนั้นกระสับกระส่ายไปมาไม่อยู่กับที่ มีความหวั่นไหวอยู่ไม่เป็นสุข ทำทุกอย่างเพื่อให้รักนั้นสมหวัง หนึ่งในนั้นที่คนเฒ่าคนแก่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าพาทำมานั่นคือการใช้มนต์คาถา และนี่คือมนต์คาถาสูบจิตคนรัก หรือดึงดูดจิตคนที่เรารักให้รักเรา

คาถาสูบจิตคนรัก

นะ สูบ สูบ พุทโธ กะโรนิสูบ มหาสูบ พุทโธ นะ สุคโต โคตม สูบมหาสูบสิทธิสหับ สิทธิกจัก
เชิญเอาพระสังโฆ มาทะรงบ่าเบื้องซ้าย กูจักเชิญเอาพระนารายณ์ มาทะรงบ่าเบื้องขวา กูจักเชิญ
เอาพระคาถา มาทะรงเหนือหัว ห้อยพันกีบ

โอมสิท โอมซน เวจะนะสหับ อะ อะ อะ เอ โอ มะ อะ อุ อิธะเจตะโส ทัฬหะมัสโส นะ อะ อะ นะ แอ พระกิต
พญามนต์ป้องฟ้า แลป่องแถนป่องเจียงแนนแลลูกเจ้าฟ้า แลหอสัพพี ให้ทันกันมาสูญปาก ปากออกอย่าได้หลูด พูดออกอย่าได้พระอมราชผิดจักความ

โอมฟ้าคืนเจริญศรี หน้ากูงามคือฟ้า นะ มะ พะ ธะ

หน้ากูงามคือพระแมน นะ มะ พะ ธะ

แขนกูงามคือพระอาทิตย์ นะ มะ พะ ธะ

ฤทธิ์กงาม คือพระจันทร์ คนชาวเมือง…เห็นหน้ากูระลึกถึงกูเขาก็มางวยงงกู กูระลึกถึงพญาราชหงษ์ เขาก็มาหลงลืมถ้ำ นะ มะ พะ ธะ

กูระลึกถึงพญาปลาอยู่ในน้ำ เขาก็มาหลงถ้ำพระคงคา กูระลึกถึงอัครมหาเสนา เขาก็มาลืมแท่นที่นอน นะ มะ พะ ธะ

กูระลึกถึงลูกไก่อ่อน เขาก็มาลืมแม่ นะ มะ พะ ธะ

กูระลึกถึงสาวแก่ เขาก็มาลืมตน นะ มะ พะ ธะ

กูระลึกถึงฝูงคน ฝูงคนก็ มาหลงรักกูอยู่ทุกถ้วนหน้า ถ้วนฟ้าและแผ่นดิน

เอหิ จิตตัง ปิยัง มะ มะ


มนต์คาถาสูบจิตนี้ ให้เสก 7 จบ เป็นมนต์สูบดวงจิต ทำให้ผู้ที่พบมีจิตจิตปฏิพัทธ์รักใคร่เรา ใช้เสกปากเปล่า เสกน้ำกิน เสกข้าวเสกอาหารกิน เสกแป้งผัดหน้า เสกขี้ผึ้งสีปากได้ทั้งนั้น

อันที่จริงคาถานี้ไม่ใช้คาถาสูบจิตแบบเจาะจงคนรัก แต่ก็ใช้กับคนที่เรารักได้เช่นกัน

คาถาสูบจิตนี้ เป็นมนต์เปิดทางให้คนรักเรา หากคนนั้นเป็นเนื้อคู่ของเราแล้ว คาถานี้จึงเป็นคาถาสำหรับเปิดทางให้เนื้อคู่ของเรานั้นมีจิตจิตปฏิพัทธ์เราเร็วขึ้นหรือง่ายยิ่งขึ้น

คาถานี้ยังใช้เกี่ยวกับการค้าขายได้อีกด้วย ใช้ทำน้ำมนต์ประพรมสิ่งของที่ขาย หรือสวดคาถาก่อนทำการค้าขายหรือในขณะที่นั่งรอลูกค้า เพื่อเป็นการสูบจิตใจลูกค้าให้มารักร้านเรามาซื้อสินค้าร้านเราบ่อย ๆ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง