บทความพระพุทธศาสนา

งาช้างดำ ในองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

7 มกราคม 2022 | สิ่งนำโชค
งาช้างดำ ในองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม
งาช้างดำ ในองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

งาช้างดำ ในองค์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

เมื่อก่อนผมเข้าใจว่าในประเทศไทยนั้นมีงาช้างดำเฉพาะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดน่านเท่านั้น แต่หลังจากที่ผมได้เดินทางไปนมัสการองค์พระธาตุพนม ร่วมงานฉลองพระไตรปิฏกทองคำ และได้มีโอกาสเข้าไปในองค์พระธาตุพนม จึงทำให้รู้ว่างาช้างดำมีอยู่ในองค์พระธาตุพนมด้วย

งาช้างดำถูกนำบรรจุไว้ในองค์พระธาตุพนมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอุรังคธาตุซึ่งประดิษฐานในองค์พระธาตุพนม ถือว่าเป็นของค้ำคูณแต่โบราณ เป็นสิ่งที่พบเจอได้ยากยิ่ง เมื่อถือว่าเป็นสิ่งมงคล เป็นสิ่งที่หาได้ยาก เป็นสิ่งล้ำค่าจึงถูกน้อมนำมาเป็นพุทธบูชาฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง