บทความพระพุทธศาสนา

พระผงสมเด็จโต รุ่นหยก ผสมผงหยก วัดระฆังสร้างเอง ปี2536

26 กรกฎาคม 2021 | พระเครื่อง
พระผงสมเด็จโต รุ่นหยก ผสมผงหยก วัดระฆังสร้างเอง ปี2536
พระผงสมเด็จโต รุ่นหยก ผสมผงหยก วัดระฆังสร้างเอง ปี2536

พระผงสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี รุ่นหยก วัดระฆังโฆสิตาราม ปี 2536

พระผงสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ผู้เป็นปฐมาจารย์สร้างพระสมเด็จอันลื่อชื่อจนได้รับการยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเหนือพระเครื่องทุกยุคสมัยที่ผ่านมา (ได้รับการยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง มีชื่อเหนือพระเครื่องอื่น ๆ ที่มีการสร้างมาทุกยุคสมัย โดยการยกย่องของเหล่าเซียนหรือนักสะสมนักขายพระเครื่องเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าหรือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีพุทธคุณเหนือกว่าพระเครื่องอื่น ๆ เพราะพระพุทธรูปทุกองค์มีพุทธคุณหรือความเป็นพุทธะเท่าเทียมกัน)

พระผงรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี รุ่นนี้เรียกว่า ” รุ่นหยก “ มีส่วนผสมของผงหยก วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ทำพิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร กทม. โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย มีพระคณาจารย์ดังจากทั่วทุกภูมิภาคพร้อมใจกันเดินทางมาประกอบพิธีอธิษฐานจิต และอนุโมทนาในการสร้างวัตถุมงคลรุ่นหยกนี้

แม้ผมเพิ่งจะได้เห็นพระผงสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี รุ่นหยกนี้เป็นครั้งแรก แต่เมื่อพิจารณาดูจากข้อมูลแล้ว เป็นที่เชื่อได้ว่า รุ่นนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ด้วยเหตุว่า

 1. เป็นรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ซึ่งเป็น 1 ใน 2 พระอริยสงฆ์ไทยที่มีผู้เคารพนับถือเป็นอย่างมากคู่กับหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ท่านเป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเจ้าลงมาจนถึงประชาชนทั่วไป เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและสมณศักดิ์ เป็นผู้สร้างตำนานพระสมเด็จอันเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องไทย
 2. พระผงสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี รุ่นหยก ออกจากวัดระฆังโฆสิตารามอันเป็นวัดที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เคยครองวัดนี้ในฐานะเจ้าอาวาสมาก่อน (พ.ศ.2395 —พ.ศ. 2415) เมื่อมีการสร้างพระรูปเหมือนของท่านขึ้นในวัดนี้ จึงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รับรู้ของท่าน เหล่าเทวดาประจำวัด ประจำพระเจดีย์พระวิหาร ที่เคยได้เห็นสมเด็จโตย่อมชื่นชมอนุโมทนาด้วย
 3. มวลสร้างที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากผสมผงหยกแล้ว ผมเชื่อว่ายังมีส่วนผสมของผงวิเศษจากคณาจารย์ต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ ผงจากพระสมเด็จทุกรุ่นทั้งเก่าและใหม่ ทั้งจากภายในวัดระฆัง ฯ และจากวัดอื่น ๆ อีกด้วย
 4. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย พระองค์ท่านเสด็จมาเป็นประธานจุดเทียนชัย และเมตตาอธิษฐานจิตเป็นปฐมฤกษ์ เหล่าเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่น้อยย่อมมาต้อนรับและอนุโมทนาด้วย
 5. พระคณาจารย์ดังจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมใจกันมาร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกอธิษฐานจิต เป็นเถรบูชา และอาจาริยบูชา หมายความว่า พระเกจิเหล่านั้นต่างก็สร้างพระเครื่องเป็นรูปพระสมเด็จตามแบบอย่างจักรพรรดิ์แห่งพระเครื่อง ท่านจึงต้องเดินทางมาอนุโมทนาและร่วมอธิษฐานจิตอย่างเต็มที่

พุทธคุณพระผงสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี รุ่นหยก

 • แคล้วคลาดปลอดภัย
 • เมตตามหานิยม
 • โชคลาภ
 • ส่งเสริมอาชีพการงานที่สุจริต
 • ส่งเสริมยศตำแหน่ง
 • เป็นมหาอำนาจ ผู้คนเกรงขาม เคารพนับถือ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง