บทความพระพุทธศาสนา

คาถาช่วยการเจรจา ติดต่อธุรกิจการงานให้สำเร็จทุกประการ

15 กรกฎาคม 2021 | คาถา
คาถาช่วยการเจรจา
คาถาช่วยการเจรจา

คาถาช่วยการเจรจา

นะโมพุทธายะ มะอะอุ ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ อิสวาสุ สัพพะทัสสะ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ

วิธีใช้คาถาเจรจา

ก่อนใช้คาถาให้ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถา แล้วให้ภาวนาคาถาเจรจานี้กับน้ำล้างหน้าตอนเช้าก่อนที่จะออกจากบ้านเพื่อไปติดต่อเจรจาเรื่องสำคัญ

เมื่อล้างหน้าเสร็จแล้ว ให้กำหนดนิมิต (จินตนาการ) ว่าเราได้เดินทางไปติดต่อเจรจา ได้รับการต้องรับเป็นอย่างดี ผู้ที่เราไปเจรจาด้วยต้อนรับด้วยเมตตาจิต ด้วยความยินดียิ้มแย้มแจ่มใส ติดต่อเจรจาด้วยความราบรื่น และในที่สุดก็เจรจาสำเร็จตามความประสงค์ของเรา จากนั้นจึงเดินทางไปเจรจา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง