บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเรียกกำไร ค้าขายไม่ขาดทุน แต่ต้องมีบุญหนุนด้วย

15 กรกฎาคม 2021 | คาถา
คาถาเรียกกำไร ค้าขายไม่ขาดทุน แต่ต้องมีบุญหนุนด้วย
คาถาเรียกกำไร ค้าขายไม่ขาดทุน แต่ต้องมีบุญหนุนด้วย

คาถาเรียกกำไร ค้าขายไม่ขาดทุน

อิตถีโว กะระณีโย ชาโต ปุริโส สะมาสะมะ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิติวัตตัพโพ อาคัจฉาหิ ปิยัง มะมะ

ก่อนสวดตั้ง นโม 3 จบ แล้วสวดเรียกกำไร 5 จบ

คาถานี้ เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทุกประเภท ทั้งขายออนไลน์และออฟไลน์ นักธุรกิจที่ต้องเกร็งกำไร ก็สามารถนำไปใช้ได้

แต่อย่างไรก็ตามควรมีความขยัน อดทน อดออม คบคนดี ห่างไกลอบายมุขทั้งหลาย หมั่นทำบุญให้ทาน อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้มีพระคุณและเทวดาประจำตนหรือเทวดาผู้เคยเป็นสหายกันมา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง