บทความพระพุทธศาสนา

ว่าด้วยคาถาที่เกี่ยวกับคำว่า “ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ”

29 กรกฎาคม 2021 | คาถา
คาถาเกี่ยวกับคำว่า "ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ"
คาถาเกี่ยวกับคำว่า “ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ”

คาถาที่มีเนื้อความเกี่ยวกับคำว่า “ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ” ที่ผมนึกได้ตอนนี้ก็ได้แก่คาถาบทว่า

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ

จากบทความ ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก…พระคาถาขององค์สมเด็จพระพุทธกัสสปะ

อีกคาถาบทหนึ่งว่า

นะ เมตตา โม กรุณา พุท ปรานี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู สัพพะศัตรู วินาศสันติ

คำว่า ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ และ สัพพะศัตรู วินาศสันติ แผลงมาจากภาษาบาลี สัพพะสัตตู วินัสสันติ แปลว่า ศัตรูทั้งปวงย่อมพินาศไป

  • คาถาเหล่านี้ น่าจะเป็นคาถาที่เกจิอาจารย์ไทยรูปใดรูปหนึ่งผูกขึ้นมา เพื่อให้คนไทยได้สวด
  • การสวดคาถาบท ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ หรือ สัพพะศัตรู วินาศสันติ ฟังดูเหมือนเป็นการสาปแช่งศัตรูให้พินาศย่อยยับไป ซึ่งขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสอนให้แผ่เมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลาย แม้แก่บุคคลผู้มีเวรต่อกัน (ศัตรู บุคคลผู้อาฆาตพยาบาทต่อเรา)
  • แต่อย่างไรก็ตามความหมายของคำว่า ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ และ สัพพะศัตรู วินาศสันติ ไม่ได้หมายความว่าศัตรูต้องย่อยยับพินาศหรือสูญหายตายจากเสมอไป แต่หมายความว่าศัตรูทั้งหลายเหล่านั้นพินาศจากความเป็นศัตรู หายจากความศัตรูของเราแล้วกลับมาเป็นมิตร เมตตารักใคร่เรา

ฉะนั้น จุดประสงค์แท้จริงของคาถา 2 บทว่า

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ

นะ เมตตา โม กรุณา พุท ปรานี ธา ยินดี ยะ เอ็นดู สัพพะศัตรู วินาศสันติ

คือเมตตาจิตพิชิตศัตรู เป็นคาถาผูกมิตร เปลี่ยนบุคคลที่เป็นศัตรูให้กลายเป็นมิตร ไม่ใช่คาถาสำหรับทำลายล้างศัตรูให้มีอันเป็นไปในทางที่ฉิบหายย่อยยับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง