บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญละขันธ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร (หลวงปู่ขาวอธิษฐานจิต) ปี 2520

20 เมษายน 2021 | พระเครื่อง
 เหรียญละขันธ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร(หลวงปู่ขาวอธิษฐานจิต ) ปี 2520

มีนักปราชญ์กล่าวไว้ว่า บุคคลผู้ทำคุณงามความดีนั้น แม้ตายไปแล้วก็เหมือนไม่ตาย คุณงามความดีจะปรากฎอยู่ตลอดไป เฉกเช่น หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร แม้ท่านมรณภาพละสังขารไปแล้วยี่สิบกว่าปี แต่คุณงามความดีของท่านยังเป็นอมตะตลอดไป

เหรียญละขันธ์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร ปี 2520 แม้จะเป็นเหรียญที่สร้างหลังจากท่านมรณภาพไปแล้ว แต่ก็เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าจดจำอีกทั้งยังได้รับการอธิษฐานจิตจากพระเถระผู้ใหญ่ ได้แก่หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพลอีกด้วย ซึ่งหลวงปู่ขาวถือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้นำกองทัพธรรมในสมัยนั้น เป็นศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

อาจจะมีคนถามว่า ในเมื่อเจ้าของเหรียญหรือรูปเหมือนที่เราสร้างขึ้นมรณภาพแล้วไม่ได้มาปลุกเสกด้วยจะยังคงความศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหม ตามความคิดของผมศักดิ์สิทธิ์ได้เสมอ ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย เป็นต้นว่า (อาจจะมีเหตุปัจจัยมากกว่านี้)

  1. ผู้เสก
    ผู้เสกวัตถุมงคลเก่ง หมายความว่าเสกได้ เสกเก่ง เสกเป็น ซึ่งเสกเป็นยังไงผมก็อธิบายไม่เป็น เพราะผมเสกไม่เป็น สรุปง่าย ๆ ผู้เสกเก่งครับ เสกหรืออธิษฐานอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ได้ ยกตัวอย่างพระสมเด็จวัดระฆัง พระเบญจภาคี มีพระรอดเป็นต้น เป็นรูปพระพุทธเจ้า แน่นอนว่าพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วท่านไม่ได้มาเสกด้วย แต่พระเครื่องเหล่านั้นก็มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะผู้สร้างและเสกดี
  2. รูปบุคคลที่เราสร้างเพื่อระลึกถึง
    รูปบุคคลที่เราสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง เพื่อบูชา เพื่ออาราธนาติดตัว ต้องเป็นผู้หมดกิเลสตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ หรือเป็นผู้มีกิเลสตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ ที่เบางบางลง หรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละกิเลสตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งได้แก่พระพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสตัณหาทั้งหลาย ผู้ละเสียซึ่งราคะ โทสะ โมหะ และพระอริสงฆ์ผู้ควรแก่การบูชาทั้งหลาย แม้แค่ระลึกถึง หรือสวดมนต์ก็เป็นเหตุให้ความหวาดกลัวให้หายสิ้นไปได้ กลับกลายมาเป็นความเข้มแข็ง พร้อมที่จะเผชิญหน้าด้วยความเด็ดเดี่ยวตามมาด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยได้
  3. ผู้บูชา
    ผู้ที่นำพระเครื่องไปบูชาหรืออธิษฐานขอพรนี่ก็สำคัญ วัตถุมงคลองค์เดียวกัน รุ่นเดียวกัน ใช่ว่าใครนำไปบูชาก็ต้องศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของผู้บูชาด้วย มีทาน ศีล มีภาวนาไหม เป็นผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยไหม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมพลังแห่งพุทธคุณมาสู่ผู้บูชา ให้พุทธคุณได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่ ถ้าสมัยพุทธกาล บุคคลประเภทนี้เรียกว่าอยู่ในข่ายแห่งพระญาณของพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จไปโปรด หรือหากไม่ได้อยู่ในข่ายแห่งการบรรลุธรรม ก็อยู่ในข่ายญาณขององค์อินทร์ที่จะต้องช่วยเหลือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

รูปพระพุทธ สัญลักษณ์แห่งพระธรรม รูปพระอริยสงฆ์ แม้ไม่ได้ผ่านการปลุกเสก แม้จะเป็นของที่สร้างจากโรงงาน แม้เป็นพระสนาม เป็นพระเครื่องที่สร้างออกมาเพื่อขายโดยเฉพาะ ก็มีความเป็นมงคลอยู่ในตัว เราควรปฏิบัติให้ถูก อย่าโยน อย่าข้าม อย่าพูดในทางลบหลู่หรือปรามาศโดยเด็ดขาด

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง