บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระเครื่องหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดอุดมสมพร สกลนคร

29 มีนาคม 2021 | พระเครื่อง
คาถาบูชาพระเครื่องหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดอุดมสมพร สกลนคร

คาถาสำหรับบูชาวัตถุมงคล หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

การที่จะบูชาวัตถุมงคลใด ๆ ให้ได้ผล ให้เกิดพุทธคุณเต็มกำลังนั้นจำเป็นต้องทำจิตให้ผูกพันประสานเป็นอันหนึ่งเดียวกับวัตถุมงคล หนึ่งในวิธีที่ครูอาจารย์แนะนำก็คือการสวดคาถาบูชา

บทความแนะนำ….ใช้เครื่องรางให้ได้ผล ต้องทำตนให้กลมกลืนกับเครื่องราง

สำหรับคาถาสำหรับบูชาวัตถุมงคล พระเครื่อง เหรียญ รูปหล่อ รูปภาพ ตะกรุด แผ่นจาร หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดอุดมสมพร สกลนคร ผมแนะนำคาถาพญานกยูงทองนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา” ด้วยเหตุว่า

  1. เป็นคาถาที่ปรากฎอยู่ในวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ฝั้นเกือบทุกรุ่น ตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกเป็นต้นมา
  2. เป็นคาถาที่หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ใช้จารแผ่นตะกรุด แผ่นจารต่าง ๆ เพื่อมอบให้แก่ศิษย์
  3. เป็นคาถาที่เชื่อว่าหลวงปู่ฝั้น ใช้เจิมบ้าน เจิมรถ (ผมไม่เคยเห็น เพราะไม่เหลือให้เห็นแล้ว แต่เชื่อว่าท่านต้องเคยใช้คาถานี้แน่)
  4. เป็นคาถาที่พระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เคยใช้มาจนตกทอดมาถึงเหล่าศิษย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่น จึงกล่าวได้ว่าเป็นคาถาครู เป็นคาถาประจำพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น
  5. เป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ปรากฎอยู่ในโมรปริตรที่พระโพธิสัตว์ครั้นเมื่อเสวยพระชาติเป็นนกยูงทองเคยใช้มาและได้ผลคือแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากพรานป่า

สวดคาถาบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ฝั้น

  1. หยิบวัตถุมงคลหลวงปู่ฝั้นไว้ในมือ
  2. ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  3. ระลึกถึง หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
  4. ตั้ง นะโม 3 จบ
  5. สวดคาถาพญานกยูงทอง อย่างน้อย 3 จบ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง