บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

29 กรกฎาคม 2019 | คาถา
หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต  พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน

คาถาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร

พระคาถาเรียกว่า คาถาพญานกยูงทอง ปรากฏอยู่ในโมรปริตร ถือได้ว่าเป็นพระคาถาประจำองค์หลวงปู่มั่น และศิษย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่น ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ฝั้น หลวงตามหาบัว และศิษย์รุ่นหลัง ๆ มาก็ใช้พระคาถานี้ ซึ่งเราจะเห็นได้จารรอยจารหลวงปู่ฝั้น หลังเหรียญรุ่นต่าง ๆ ครับ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ อานุภาพแห่งตะกรุด แผ่นจาร พญานกยูงทอง หลวงปู่ฝั้น

นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา

Khatha Luang Pu Man Phuri That To Wat Pa Sutthawat Sakon Nakhon

Na Mo Wi Mutta Nang Na Mo Wimutti Ya

เหรียญดอกจิก ยันต์ซ้อน หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ปี 2493
เหรียญดอกจิก ยันต์ซ้อน หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ปี 2493

คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

คาถานี้ ความหมายดี ป้องกันภัย แคล้วคลาด ขจัดอุปสรรค์ต่าง ๆ ถ้าเรามีความยุ่งเหยิงในชีวิตและจิตใจ ลองภาวนาพระคาถานี้ดูครับ

ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

Khatha Phraphutthachao Chana Man

Pan Cha Ma Re Chi No Na Tho Pat To Samphothi Mutta Mang
Cha Tu Sat Chang Pa Ka Se Ti Thamma Chak Kang Pa Wat Ta Yi
E Te Na Satcha Watcha Che Na Ho Tu Me Cha Ya Mang Kha Lang

เหรียญดอกจิก หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ปี 2493
บันทึกไว้เป็นตำนาน พระสมเด็จไม้กุฏิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดภูริทัตตถิราวาส
ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
อานุภาพแห่งตะกรุด แผ่นจาร หลวงปู่ฝั้น

contact ติดต่อ
contact ติดต่อ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง