บทความพระพุทธศาสนา

10 พระเถราจารย์ นามมงคล แก้ว แหวน เงิน ทอง มั่ง คง เจริญ ศุข สด ชื่น

4 มีนาคม 2021 | พระเครื่อง
10 พระเถราจารย์ นามมงคล แก้ว แหวน เงิน ทอง มั่ง คง เจริญ ศุข สด ชื่น
10 พระเถราจารย์ นามมงคล แก้ว แหวน เงิน ทอง มั่ง คง เจริญ ศุข สด ชื่น

ภาพ 10 พระเถราจารย์ นามมงคล แก้ว แหวน เงิน ทอง มั่ง คง เจริญ ศุข สด ชื่น เห็นแชร์กันเยอะเกือบทุกวัน เรามาทำความรู้จักกันว่าท่านเป็นใคร อยู่ที่วัดไหน ควรบูชาท่านอย่างไร

หลวงพ่อแก้ว พรหมสโร

พระครูวินัยธรรม (แก้ว พรหมสโร) หรือ หลวงพ่อแก้ว

เกิดเมื่อวันที่ พ.ศ. 2393
มรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2462
อายุ 69
อุปสมบท พ.ศ. 2413
พรรษา 49
วัดพวงมาลัย จังหวัด สมุทรสงคราม

วัตถุมงคลหลวงพ่อแก้วที่ได้รับความนิยม : ตะกรุดบังปืน หรือ พิศสมร, เหรียญปั้มรุ่นแรกหลวงพ่อแก้ว, เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อแก้ว, เหรียญหล่อพระพุทธ หลวงพ่อแก้ว, พระสมเด็จเนื้อดิน หลวงพ่อแก้ว

คาถาอาราธนาตะกรุดใบลานบังปืน หลวงพ่อแก้ว
ตั้งนะโม ๓ จบ เอาตะกรุดจบที่หน้าผาก แล้วกล่าวคาถา ดังนี้ “ภูภิ ภูภะ อะมิ อุทถัง อัดโธ นะโมพุทธายะ” เมื่อคาดเข้าติดตัว จึงกล่าวคาถาเวลาผูกปมเชือก ดังนี้ “ภูภิ ภูภะ อะมิ มิมังกายะพัทธนัง อธิษฐานมิ”

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่
เกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2430
มรณภาพเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
อายุ 98
บรรพชา พ.ศ. 2439
อุปสมบท พ.ศ. 2450
พรรษา 78

คำสอนหลวงปู่แหวน
อดีตก็เป็นทำเมา อนาคตก็เป็นทำเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธ เป็นธัมโม ปัจจุบันก็พอแล้ว อดีต และอนาคตไม่ต้องคำนึงถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย วัน คืน เดือน ปี สิ้นไป หมดไป อายุเราก็หมดไป สิ้นไป หมั่นบำเพ็ญจิต บำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนาต่อไป

คาถาหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
พุทโธ อะระหัง
ธัมโม อะระหัง
สังโฆ อะระหัง
อะระหัง พุทโธ
อะระหัง ธัมโม
อะระหัง สังโฆ

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร
เกิด 16 กันยายน พ.ศ. 2351
มรณภาพ 19 กันยายน พ.ศ. 2462
อายุ 111
อุปสมบท พ.ศ. 2375

วัตถุมงคล หลวงพ่อเงิน
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน ถือว่าเป็นรูปหล่อพระสงฆ์ที่มีราคาแพงมากที่สุด นอกจากนั้นก็มีเหรียญจอบ, เต่าหลวงพ่อเงิน

คาถาบูชาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ
อะกะ อะธิ อะธิ อะกะ ธิอะ กะอะ
วันทามิ อาจาริ ยันจะ หิรัญญะ นามะกัง ถิรัง
สิทธิ ทันตัง มหาเตชัง อิทธิ มันตัง วาทะรัง
สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลิติ
สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลิติ
สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลิติ
พระฉิมพลี จะมหาลาภะ ลาภา ลาโภ ลาภัง ภะวันตุเม
โอม มะอะอุ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตา ปิยังมะมะ

หลวงปู่ทอง อายโน

หลวงปู่ทอง อายโน วัดราชโยธา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เกิด พ.ศ. 2363
มรณภาพ พ.ศ. 2480
อายุ 117
อุปสมบท พ.ศ. 2384
พรรษา 96

วัตถุมงคลหลวงปู่ทอง เหรียญหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา อายุ 117 ปี

คาถาเพชรหลีก หลวงปู่ทอง วัดราชโยธา
ยะมิอิสะ พุทโธ ให้บริกรรมจับชายพกไว้ แทงมิถูกเลย

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต หรือ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
เกิด 20 มกราคม พ.ศ. 2413
มรณภาพ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492
อายุ 79
อุปสมบท 12 มิถุนายน พ.ศ. 2436
พรรษา 56

คำสอนหลวงปู่มั่น
ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียว
ย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านๆ
เพราะเงินเป็นล้านๆ
ไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจ
เหมือนได้คนดีทำประโยชน์

คาถาหลวงปู่มั่น
ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

พระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต

พระอุปฌาย์คง ธมฺมโชโต หรือ หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
เกิด 3 เมษายน พ.ศ. 2407
มรณภาพ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
อายุ 78
บรรพชา พ.ศ. 2419
ลาสิกขา พ.ศ. 2426
อุปสมบท สิงหาคม พ.ศ. 2427
พรรษา 58

คาถาบูชาหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม
พุทธัง เพชรคงฆัง ธัมมัง เพชรคงฆัง สังฆัง เพชรคงฆังทพุทธัง มาเรโส ธัมมัง มาเรโส สังฆังมาเรโส

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ)

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
เกิด 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2415
มรณภาพ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2494 (78 ปี)
อุปสมบท 11 มิถุนายน พ.ศ. 2435
พรรษา 59

พระครูวิมลคุณากร (ศุข เกสโร)

พระครูวิมลคุณากร (ศุข เกสโร) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท
เกิด พ.ศ. 2390
มรณภาพ เดือนอ้าย พ.ศ. 2466[1]
อายุ 76
อุปสมบท พ.ศ. 2412
พรรษา 54

คาถาบูชาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
โอม อิติอะระหังสุคะโต เกสโรนามะเต ประสิทธิเม อิหิอะโห นะโมพุทธายะ
ภาวนาเวลาเดินทางไปใหน ปลอดภัยตลอด ตั้งนะโม ๓ จบ แล้ว กล่าวคาถาหลวงปู่ศุข ว่าสัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี
เกิด 10 ตุลาคม พ.ศ. 2427
มรณภาพ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
อายุ 74
อุปสมบท กรกฎาคม พ.ศ. 2449
พรรษา 52

คาถาบูชาหลวงพ่อสด
โยธะ จันทะสะโร ธัมมะ กายัสสะ กุสะโล วะโรคุณาธิโก มะหาเถโร สิเรนะตัง นะมามิหัง นะมะการานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เมฯ สัม มา อะ ระ หัง ( 3 จบ )

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ชื่น)

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ชื่น) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ประสูติ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415
สิ้นพระชนม์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2501 (85 ปี)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง