บทความพระพุทธศาสนา

สมเด็จปริศนา วัดชิโนรส กรุหอระฆัง ดังหรือเปล่าหนอ

4 มีนาคม 2021 | พระเครื่อง
สมเด็จปริศนา วัดชิโนรส กรุหอระฆัง ดังหรือเปล่าหนอ

พระสมเด็จองค์นี้ได้จากผู้ที่ไปเหมาพระตามบ้านเรือนเศรษฐีมีฐานะมา ที่ซองเขียนว่า วัดชิโนรส กรุหอระฆัง 02-08-34 (น่าจะเป็นวันที่ 8 เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2534)

วัดชิโนรส น่าจะหมายถึง วัดชิโนรสารามวรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ริมคลองมอญ ติดถนนอิสรภาพ ตรงข้ามกับกรมอู่ทหารเรือ

วัดชิโนรสารามวรวิหาร สร้างโดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2379 ด้วยพระประสงค์จะใช้เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนากรรมฐาน สำราญพระอิริยาบถในบางโอกาส โดยได้สร้างพระอุโบสถ พระวิหาร 4 ทิศ พระเจดีย์ยอดปรางค์ พระเจดีย์ใหญ่ ชาวบ้านเรียกวัดว่า วัดใหม่วาสุกรี ตามพระนามเดิม พระองค์เจ้าวาสุกรี

ในเมื่อวัดชิโนรสารามวรวิหาร สร้างมาเกือบ 200 ปีแล้ว จึงเป็นไปได้ที่จะมีการบรรจุพระไว้ในกรุใดกรุหนึ่งของวัดครับ แต่ผมเองก็ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด