บทความพระพุทธศาสนา

12 เหตุผลที่ควรมี พระกริ่งโสฬส มปร วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515 ไว้บูชา

23 เมษายน 2020 | พระเครื่อง
พระกริ่งโสฬส มปร เนื้อทองเหลืองรมดํา วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515
พระกริ่งโสฬส มปร เนื้อทองเหลืองรมดํา วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515

สำหรับความเป็นมา ประวัติในการจัดสร้างพระกริ่งโสฬส มปร เนื้อทองเหลืองรมดํา วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515 ผมได้เขียนไว้แล้วที่บทความ พระกริ่ง วัดราชประดิษฐ์ ใหญ่กว่าที่คิด ส่วนพระกริ่งองค์นี้ ผมเพิ่งได้มาวันนี้ พระยังส่งไม่ถึงผมด้วยซ้ำ แต่อยากนำมาเขียนบทความอะไรอีกสักหน่อย เกี่ยวกับพระกริ่งโสฬส มปร เนื้อทองเหลืองรมดํา วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515

เหตุผลที่ควรมีพระกริ่งโสฬส มปร เนื้อทองเหลืองรมดํา วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515 ไว้บูชา

 1. พระกริ่งโสฬส มปร มีรูปแบบเฉพาะตน

  มีเอกลักษณ์เฉพาะตน คือผมมองแล้ว หรือใครที่เคยเห็นพระกริ่งโสฬส มปร มองดูก็รู้ทันทีว่านี่คือพระกริ่งโสฬส มปร เป็นพระกริ่งที่มีรูปลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่นเฉพาะ แม้จะถอดแบบมาจากพระกริ่งของวัดสุทัศน์ก็ตาม

 2. หล่อจากชนวนมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะชนวนจากพระนิรันตรายรุ่นแรก ซึ่งพระนิรันตรายรุ่นแรกนั้นเราหาไม่ได้แล้วครับ ได้ชนวนมาหล่อพระกริ่งนี้ก็สามารถนำมาบูชาเป็นพุทธานุสสติ มีอานุภาพเหมือนดังพระนิรันตรายรุ่นแรก
 3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จเททองหล่อ และทรงทรงพระสุหร่ายวัตถุมงคล นี่ก็เป็นมหามงคลยิ่งอีกประการหนึ่ง
 4. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยในงานพุทธาภิเษก นับเป็นมงคงอีกเช่นกัน
 5. เป็นพิธีที่มีพระเถรานุเถระมาร่วมงานอธิษฐานจิตมากมาย ไม่น้อยกว่า 108 รูป แม้หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปกติจะไม่ออกมางานนิมนต์ไกลขนาดนี้ แต่ท่านก็เมตตามา แสดงว่าท่านเห็นความสำคัญของพิธีนี้เป็นอย่างมาก
 6. มีพระคณาจารย์สายวิปัสสนาทั้ง 4 ภาคมาร่วมนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกนาน 9 วัน 9 คืน นับว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่ง
 7. พระเถราจารย์ที่มาอธิษฐานจิตต่างก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโ่ด่งดัง เป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
 8. รูปแบบของพระกริ่งโสฬส ด้านหน้าเป็นฐานกลีบบัว ด้านหลังประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ “ม.ป.ร”
 9. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดูฉิมพลี ท่านได้ยังได้กล่าวกับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดไว้ว่า พระกริ่งรุ่นนี้ดีมาก สามารถบูชาแทนวัดสุทัศน์ พ.ศ.ลึก ๆ ได้เลย
 10. พระกริ่งโสฬส นามอันเป็นมงคล ผมไม่ทราบว่า คำว่า พระกริ่งโสฬส ท่านหมายถึงอะไร แต่คำว่า โสฬส นั้น แปลว่า 16 ซึ่งหมายถึง พรหมโลก ๑๖ ชั้น เป็นที่อยู่ของเทพชั้นรูปพรหม ถือกันว่าเป็นที่อันบรมสุข
 11. พระกริ่งโสฬส ยังเป็นพระกริ่งดีที่ราคาไม่ยังแพง พอหาองค์สวย ๆ ได้ไม่ยากมากนัก
 12. พระกริ่งโสฬสของเก๊ยังไม่ระบาดมากนัก ซึ่งแทบจะไม่ค่อยได้เห็นออกมา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง