บทความพระพุทธศาสนา

15 ความพิเศษของพระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐ์ ปี 15

28 พฤศจิกายน 2021 | พระเครื่อง
15 ความพิเศษของพระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐ์ ปี 15
15 ความพิเศษของพระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐ์ ปี 15

ความพิเศษของพระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515

สำหรับความยิ่งใหญ่ ประวัติในการจัดสร้าง พระเกจิอาจารย์ที่ปลุกเสกในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระกริ่งโสฬส วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515 ผมได้เขียนไว้แล้วในบทความ พระกริ่ง วัดราชประดิษฐ์ ใหญ่กว่าที่คิด และบทความ 12 เหตุผลที่ควรมี พระกริ่งโสฬส มปร วัดราชประดิษฐ์ ปี 2515 ไว้บูชา

สำหรับบทความนี้นำมาโพสต์ใหม่ ในความพิเศษของพระกริ่งโสฬส ของวัดราชประดิษฐ์ ปี 2515

1.พระกริ่งโสฬส มปร มีรูปแบบเฉพาะตนมีเอกลักษณ์เฉพาะตน คือผมมองแล้ว หรือใครที่เคยเห็นพระกริ่งโสฬส มปร มองดูก็รู้ทันทีว่านี่คือพระกริ่งโสฬส มปร เป็นพระกริ่งที่มีรูปลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความโดดเด่นเฉพาะ แม้จะถอดแบบมาจากพระกริ่งของวัดสุทัศน์ก็ตาม

2.พระกริ่งโสฬสหล่อจากชนวนมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะชนวนจากพระนิรันตรายรุ่นแรก ซึ่งพระนิรันตรายรุ่นแรกนั้นเราหาไม่ได้แล้วครับ ได้ชนวนมาหล่อพระกริ่งนี้ก็สามารถนำมาบูชาเป็นพุทธานุสสติ มีอานุภาพเหมือนดังพระนิรันตรายรุ่นแรก

3.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จเททองหล่อ และทรงทรงพระสุหร่ายวัตถุมงคล นี่ก็เป็นมหามงคลยิ่งอีกประการหนึ่ง

4.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยในงานพุทธาภิเษก นับเป็นมงคงอีกเช่นกัน

5.มีพระเถรานุเถระมาร่วมงานอธิษฐานจิตนับร้อย คือไม่น้อยกว่า 108 รูป แม้หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ปกติจะไม่ออกมางานนิมนต์ไกลขนาดนี้ แต่ท่านก็เมตตามา แสดงว่าท่านเห็นความสำคัญของพิธีนี้เป็นอย่างมาก

6.ปลุกเสกนาน 9 วัน 9 คืน มีพระคณาจารย์สายวิปัสสนาทั้ง 4 ภาคมาร่วมนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกนาน 9 วัน 9 คืน นับว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่ง

7.พระเกจิดังปลุกเสก พระเถราจารย์ที่มาอธิษฐานจิตต่างก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโ่ด่งดัง เป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

8.มีพระปรมาภิไธยย่อ รูปแบบของพระกริ่งโสฬสมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านหน้าเป็นฐานกลีบบัว ด้านหลังประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ “ม.ป.ร”

9.เกจิดังรับรอง หลวงปู่โต๊ะ วัดประดูฉิมพลี ท่านได้กล่าวกับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดไว้ว่า พระกริ่งรุ่นนี้ดีมาก สามารถบูชาแทนวัดสุทัศน์ พ.ศ.ลึก ๆ ได้เลย

10.มีชื่อเป็นมงคล พระกริ่งโสฬส นามอันเป็นมงคล ผมไม่ทราบว่า คำว่า พระกริ่งโสฬส ท่านหมายถึงอะไร แต่คำว่า โสฬส นั้น แปลว่า 16 ซึ่งหมายถึง พรหมโลก 16 ชั้น เป็นที่อยู่ของเทพชั้นรูปพรหม ถือกันว่าเป็นที่อันบรมสุข

11.ราคาไม่แพง แต่แรงพุทธคุณ พระกริ่งโสฬส ยังเป็นพระกริ่งดีที่ราคาไม่ยังแพง พอหาองค์สวย ๆ ได้ไม่ยากมากนัก ถือว่าเป็นพระกริ่งพุทธคุณดีมาก ๆ บูชาได้อย่างสนิทใจ ในราคาที่ไม่แพง

12. พระเก๊ยังมีไม่มาก พระกริ่งโสฬสของเก๊ยังไม่ระบาดมากนัก ซึ่งแทบจะไม่ค่อยได้เห็นออกมา

13.มีหลวงปู่ทิม หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่โต๊ะเสก ท่านทั้งสามถือว่าเป็นพระเกจิยอดนิยมทั้งสามภาค และมาร่วมในพิธีนี้ด้วย

14.ทำพิธีพุทธาภิเษกในมหาสีมา วัดราชประดิษฐ์ มีชื่อเต็มว่า วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นวัดที่เป็นมหาสีมา มหาสีมา คือสีมา 2 ชั้น ได้แก่ มหาสีมา อันเป็นสีมาใหญ่ ที่สมมติเป็นสีมา ครอบคลุมหมดทั้งวัด ภายในเขตกำแพงวัด และ ขัณฑสีมา อันเป็นสีมาเล็ก ที่สมมติให้เป็นสีมา เฉพาะพระอุโบสถ โดยมีสีมันตริกคั่นกลาง ระหว่างมหาสีมา และขัณฑสีมา เพื่อป้องกันสีมาสังกระ (เกี่ยวพันกัน). วัดที่เป็นมหาสีมาเท่าที่ทราบ ในประเทศไทย มี 5 วัด ได้แก่ 1. วัดโสมนัสวิหาร 2. วัดมกุฏกษัตริยาราม 3. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม 4. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 5. วัดนิเวศธรรมประวัติ

นอกจากนั้น วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ยังเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๔ พระองค์ผู้ก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุต

15.จัดสร้างในโอกาสพิเศษ พระกริ่งโสฬส จัดสร้างขึ้นในโอกาสพิเศษ คือในคราวทำการฉลองวัดครบรอบ 108 ปี ซึ่งจะมี 108 ปี แค่ครั้งเดียวเท่านั้น และเท่าที่ทราบวัดราชประดิษฐ์ก็จัดงานใหญ่ที่สุดเพียงครั้งนั้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง