บทความพระพุทธศาสนา

พรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ ดีเมตตาใหญ่ คุ้มภัยทั้ง 4 ทิศ

6 กุมภาพันธ์ 2020 | พระเครื่อง
พรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ ดีเมตตาใหญ่ คุ้มภัยทั้ง 4 ทิศ
พรหมสี่หน้า หลวงพ่ออี๋ ดีเมตตาใหญ่ คุ้มภัยทั้ง 4 ทิศ

พระเครื่องหลวงพ่ออี๋ พิมพ์นี้ เรียกกันว่าพิมพ์พรหมสี่หน้า หรือ พระสี่ หมายพระเครื่องที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าสี่องค์ ท่านสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483-2486 หลวงพ่ออี๋ท่านเป็นพระที่มีชื่อเกรียงไกรในยุคสงครามอินโดจีน ซึ่งชื่อเสียงของท่านนั้นดังขนานไปกับหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก หลวงพ่อคง วัดบางกระพร้อม จึงเป็นที่มาของคำว่า “จาด จง คง อี๋” พระเครื่อง และเครื่องรางของหลวงพ่ออี๋นั้น ได้มีการสร้างออกหลายรูปแบบ

ความหมายของพระสี่ หรือพรหมสี่หน้า

สำหรับพระพิมพ์นี้ แม้จะเรียกกันว่า พรหมสี่หน้า แต่ก็เป็นรูปพระพุทธเจ้า ไม่ใช่รูปพระพรหมแต่อย่างใด เหตุที่ท่านสร้างออกมาเป็นรูปแบบเช่นนี้ ผมเข้าใจว่า

  • พระพุทธสี่ทิศ สี่ด้าน อาจจะหมายถึงพระพุทธเจ้าที่ 4 พระองค์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วในกัปป์ ได้แก่พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า
  • หรืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ แต่สร้างเป็นสี่ทิศ หมายถึงพระองค์โปรดสัตว์ทั้งสี่ทิศ
  • หมายถึงพรหมวิหารธรรมของพระพุทธเจ้า ของพรหม อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  • สร้างเพื่อให้สื่อความหมายในการคุ้มครองผู้นำไปบูชาจากอันตรายทั้งหลายที่มาจากทิศทั้ง 4
  • สร้างเพื่อให้ผู้นำบูชามีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจ

พุทธคุณของพระพรหม 4 หน้า หลวงพ่ออี๋

  • เป็นเมตตา มหานิยม
  • เป็นมหาอำนาจ ผู้คนเกรงขาม ปกครองคนได้
  • แคล้วคลาดปลอดภัย
  • ป้องกันอันตรายต่าง ๆ
  • เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง